Sytuacja praworządności i demokracji w Polsce i brexit - to tematy prac PE w tym tygodniu. Ponadto posłowie będą przygotowywać się w grupach politycznych do sesji plenarnej w Strasburgu.

Brexit
   Komisje parlamentarne: Wolności Obywatelskich, Petycji oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych organizują w czwartek, 1 lutego, wysłuchanie publiczne w celu zbadania potencjalnej sytuacji praw obywatelskich po brexicie.
Przygotowania do sesji plenarnej
   Grupy polityczne będą przygotowywać się do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Heads-up na lutowym posiedzeniu plenarnym. W programie sesji m.in.: reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji, geoblokowanie i skład Parlamentu Europejskiego w kadencji 2019-2024.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.