Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wybrało Dunję Mijatović na stanowisko Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy. Mijatović zastąpi Nilsa Muiznieksa, którego kadencja kończy się w kwietniu tego roku.

   Dunja Mijatovic od ponad 20 lat angażuje się w ochronę praw człowieka, zwłaszcza w sprawach z zakresu wolności wypowiedzi, rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania mediów i prawa prasowego. Przez dwie kadencje sprawowała mandat Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów.
   „Z radością przyjęliśmy wiadomość o wyborze Pani na stanowisko Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. W tych trudnych czasach dla funkcjonowania europejskiego systemu praw człowieka, kiedy kilka krajów Rady Europy pogrążonych jest w głębokich kryzysach demokracji, wybór Pani na to stanowisko napawa entuzjazmem” – napisała w liście gratulacyjnym Danuta Przywara, prezes HFPC.
   Mandat Komisarza Praw Człowieka Rady Europy obejmuje m.in. promocję praw człowieka, wspieranie instytucji ombudsmanów (rzeczników praw obywatelskich) w krajach Rady Europy oraz monitorowanie ustawodawstwa pod kątem ochrony praw człowieka.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.