Posłowie pracują nad propozycjami, które mają wprowadzić wsparcie finansowe dla państw członkowskich, które wspólnie rozwijają technologie i kupują sprzęt wojskowy.

   Pogłębienie integracji w dziedzinie obrony nie jest nowym pomysłem. Propozycja utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej na początku lat 50. ubiegłego wieku była jednym z pierwszych i najbardziej ambitnych prób stworzenia wspólnej europejskiej armii, ale porażka tego planu ochłodziła europejskie ambicje w tej dziedzinie na prawie pół wieku.
   Dopiero w ostatnich dwudziestu latach współpraca uległa ponownemu ożywieniu, a PESCO (czyli mechanizm stałej współpracy strukturalnej grupy państw UE dla pogłębienia integracji obronnej) jest najnowszą inicjatywą służącą rozwijaniu wspólnych europejskich zdolności wojskowych. Poza tym po raz pierwszy w historii projekty współpracy w zakresie technologii obronnej, takie jak rozwój dronów służących nadzorowi morskiemu, mogą być spółfinansowane bezpośrednio z budżetu UE.
   Posłowie pracują obecnie nad propozycją utworzenia europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, w ramach którego 500 mln euro miałoby pochodzić z budżetu UE na lata 2019-2020 i służyć współfinansowaniu wspólnego rozwoju nowych technologii obronnych i zakupów sprzętu wojskowego. Oczekuje się, że kwota ta zostanie zwiększona do 1 mld euro rocznie. W tym roku spodziewana jest propozycja Komisji Europejskiej, by utworzyć podobny program grantów dla wspólnych badań wojskowych, na przykład w dziedzinie cyberobrony i robotyki. Roczny budżet tego programu powinien wynieść 500 mln euro rocznie po 2020 roku. Natomiast na lata 2017-2019 uruchomiono już pilotażowy program w wysokości 90 mln euro.
   W rezolucji z grudnia 2017 roku Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął wysiłki, aby lepiej koordynować wydatki na obronność i ograniczyć powielanie i marnotrawstwo, przypominając, że „w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi UE-28 przeznacza 40 % środków na obronę, ale udaje jej się wygenerować tylko 15 % możliwości generowanych przez USA w tym procesie".
   22 stycznia 2018 roku członkowie Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych omówili z ekspertami wspomniane wyżej propozycje. „Musimy lepiej współpracować przy innowacyjnych projektach i lepiej chronić naszą wiedzę i technologię" - podkreśliła sprawozdawczyni Françoise Grossetête (EPL, Francja).
   23 stycznia 2018 roku posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych zaproponowali, aby rozwój określonych rodzajów broni (np. broni masowej zagłady, w pełni autonomicznej broni nie podlegały finansowaniu czy lekkiej broni produkowanej głównie na eksport) nie podlegał finansowaniu w ramach programu. Opinia Komisji Spraw Zagranicznych zostanie przekazana do Komisji Przemysłu, Energii i Badań Naukowych, która jest komisją wiodącą.
   Głosowanie w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przewidziane jest na koniec lutego br.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.