Od 2018 roku, jak już Państwa informowaliśmy, magazyn „Prawo Europejskie w praktyce” będzie się ukazywać w formie drukowanej raz na dwa miesiące. Będą tam zamieszczane teksty i opracowania o charakterze naukowym oraz badawczym zarówno wybitnych profesorów, jak i młodych naukowców. Jednocześnie na stronie internetowej czasopisma jako suplement do formy papierowej nadal będzie funkcjonować interaktywny „Serwis aktualności - Prawo Europejskie w praktyce”.
Od 2018 roku ulega również zmianie cena prenumeraty. Jej roczny koszt wynosi tylko 504 zł z 5% VAT.
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznych zmian legislacyjnych, dlatego też warto mieć wsparcie w postaci branżowego czasopisma, które jest wartościową pomocą w praktyce akademickiej, prawniczej, administracyjnej. Nasz miesięcznik nadal posiada status wydawnictwa naukowego, co oznacza, że publikacje na naszych łamach są punktowane.
Zapraszamy Państwa do bezpośredniej prenumeraty w Dziale Kolportażu naszego wydawcy – Notabene Oficyny w Warszawie.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.