By podkreślić różnorodność, wspólną historię i bogactwo europejskiej kultury, Unia Europejska ogłosiła rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

   Rok Dziedzictwa Kulturowego ma wzmocnić poczucie europejskiej tożsamości i przynieść wymierne skutki gospodarcze - promocja dziedzictwa kulturowego może pomóc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy. Wzmożona aktywność kulturalna jest także elementem obecności UE na arenie międzynarodowej.
   W najbliższych 12 miesiącach w całej Unii odbędą się tysiące wydarzeń, które mają przybliżyć uczestnikom dziedzictwo kulturowe na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i europejskim.
   Ze sprawozdania Komisji Europejskiej wynika, że w UE około 300 tys. ludzi pracuje w sektorze kultury. Oprócz tego sektor pośrednio przyczynia się do tworzenia 7,8 mln miejsc pracy.
   84% ankietowanych uważa dziedzictwo kulturowe za ważne dla siebie i swoich lokalnych społeczności, 80% twierdzi, że dziedzictwo to jest ważne dla Unii Europejskiej, a 79% - że aktywności związane z dziedzictwem kulturowym przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy w UE - to wyniki najnowszego badania Eurobarometru opublikowanego 7 grudnia 2017 roku.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego
   W rozmowach z Radą i Komisją Parlament wynegocjował 8 mln euro na działania promocyjne w 2018 r. „Badania przeprowadzone w ramach sektora kultury pokazały, że inwestycja 1 euro przynosi ponad 20 euro” - dodaje poseł-sprawozdawca Mario Diaconu (ALDE, Rumunia).
   „Chcemy przywrócić dziedzictwo kulturowe do publicznej świadomości. Nadać mu godność, na którą zasługuje, i wzmocnić naszą tożsamość. Jednocześnie możemy na nowo odkryć to, co czyni nas Europejczykami” - powiedział Diaconu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.