Wzmocnienie efektywności energetycznej, pomoc UE w osiągnięciu pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz uczciwe traktowanie konsumentów - to cele przepisów, nad którymi pracuje Parlament Europejski.

   W 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", które mają wzmocnić efektywność energetyczną, pomóc Unii Europejskiej osiągnąć pozycję lidera na polu energii odnawialnej oraz zapewnić o to, aby konsumenci byli traktowani uczciwie. Celem propozycji jest walka ze zmianą klimatu, zmniejszenie zależności UE od importu paliw kopalnych i pomoc gospodarstwom domowym w produkowaniu zielonej energii.
   Parlament Europejski pracuje obecnie nad poprawkami do wniosków przedstawionych przez Komisję Europejską.
Odnawialne źródła energii
   Udział zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródłach energii (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) wzrósł niemal dwukrotnie w ostatnich latach - z około 8,5% w 2004 roku do 16,7% w 2015 roku - UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, by do 2020 r. 20% łącznego zużycia energii w UE obowiązkowo pochodziło ze źródeł odnawialnych.
   W 2014 roku kraje UE zgodziły się, że cel ten powinien zostać podniesiony do 27% do 2030 roku, ale posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii.
   Posłowie chcą także wesprzeć produkcję, przechowywanie i konsumowanie przez konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez konieczności ponoszenia przez nich jakichkolwiek opłat i podatków.
Efektywność energetyczna
   Poprawa efektywności energetycznej mogłaby nie tylko obniżyć emisję CO2, ale także przyczynić się do zmniejszenia wydatków na import energii, które wynoszą 350 miliardów euro rocznie. Właśnie dlatego posłowie chcą ustalić wiążący cel, aby zmniejszyć zużycie energii w UE o 40% do 2030 roku.
   Jednym z ważnych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków, które pochłaniają 40% całkowitego zużycia energii w UE, z czego około 75% to energia wykorzystana w nieefektywny sposób.
   W grudniu 2017 roku negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Rady (państw członkowskch) i Komisji Europejskiej zgodzili się, że państwa członkowskie powinny opracować krajowe długoterminowe strategie wspierania renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych po to, aby do 2050 roku budynki w UE niemal nie zużywały energii.
   Ponadto w ubiegłym roku Parlament Europejski uprościł etykiety energetyczne dla urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak lampy, telewizory i odkurzacze, aby ułatwić konsumentom porównywanie ich efektywności energetycznej.
   Posłowie pracują również nad ustanowieniem mechanizmu współpracy i kontroli w celu monitorowania postępów w realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 roku, w szczególności tych związanych z efektywnością energetyczną i energią odnawialną.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.