Środki przeciwko przestępczości zorganizowanej, walka z terroryzmem a prawa człowieka, bisfenol A - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

   W czwartek (11.01) Komisja Wolności Obywatelskich przyjmie projekt nowych przepisów mających na celu umożliwienie państwom członkowskim skutecznego zamrażania i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstw w całej UE. Przepisy mają na celu usprawnienie walki z finansowaniem terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.
   W poniedziałek (8.01) specjalna komisja parlamentarna ds. terroryzmu spotka się z Michaelem O'Flaherty'm, dyrektorem Agencji Praw Podstawowych UE oraz z Jacquesem Toubonem, francuskim Obrońcą Praw (jego zdaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem wolności i praw we Francji). Dyskusja będzie koncentrować się na kwestiach związanych z poszanowaniem praw podstawowych przy wdrażaniu polityki mającej na celu walkę z terroryzmem.
   W czwartek (11.01)w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego odbędzie się głosowanie ws. propozycji Komisji Europejskiej określającej nowe limity stosowania w lakierach i powłokach mających kontakt z żywnością bisfenolu A - substancji zaburzającej gospodarkę hormonalną. W 2016 r. Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o zakaz stosowania bisfenolu A we wszystkich materiałach mających kontakt z żywnością.
   W tym tygodniu grupy polityczne przygotowują się do przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Na sesji plenarnej m.in. Bułgaria przedstawi swoje priorytety przez sześć miesięcy przewodnictwa w Radzie UE, posłowie omówią wyniki grudniowego szczytu UE ze szczególnym uwzględnieniem brexitu, a pod głosowanie zostanie poddany pakiet "Czysta energia".
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.