Stolica holenderskiej Fryzji i stolica Malty zaplanowały bogate w wydarzenia programy obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

Valletta
   Na program obchodów Europejskiej Solicy Kultury w Valletcie składa się ponad 140 projektów i 400 wydarzeń. Centralną część stanowi kilka projektów infrastrukturalnych zaprojektowanych, aby ewoluowały i rozwijały się po 2018 r. Przykładem takiego projektu jest Valletta Design Cluster, który ma przekształcić opuszczoną  starą rzeźnię (Old Abattoir) w centrum życia społecznego i gospodarczego. Wśród innych wydarzeń w ramach obchodów znalazły się m.in. spektakl The Valletta Pageant of the Seas, spektakl w Grand Harbour, Malta International Jazz Festival i Notte Bianca - nocne wydarzenie, podczas którego będzie można bezpłatnie zwiedzać liczne muzea i instytucje kultury.
   „Jestem dumny, że stolica Malty - Valletta - została uznana za stolicę kultury w Europie. Dla mnie przedstawia to tak wiele z naszego europejskiego dziedzictwa, tożsamości i historii. Proszę odwiedzić i docenić stolicę Malty" - przekonuje poseł Francis Zammit Dimech (EPL, Malta), który w przeszłości pełnił funkcję m.in. ministra kultury i turystyki w maltańskim rządzie.
Leeuwarden
   "Lepen mienskip", czyli otwarta społeczność - to z kolei temat obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w Leeuwarden. Celem ponad 800 projektów wchodzących w skład programu jest pokazanie otwartej społeczności Holandii i reszty Europy, wrażliwej i ciekawej pomysłów z zewnątrz, możliwości i wyzwań. W programie znalazły się m.in. wystawa prac Eschera, grafika, która urodził się w Leeuwarden, regaty Tall Ship, spektakl teatralny z udziałem 100 fryzyjskich koni.
   „Urodziłem się we Fryzji, więc jest ona i pozostanie moim domem. Jestem dumny z tej ziemi, wody, przestrzeni i ciężko pracujących, przedsiębiorczych ludzi. Myślę, że ważne jest, by w trakcie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury te elementy zostały połączone, a przepaść między miastem a wsią - zamknięta. Poza tym Europa odkryje gościnność Leeuwarden" - podkreśla poseł Jan Huitema (Holandia, ALDE), który współprowadzi rodzinne gospodarstwo mleczarskie we Fryzji.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.