Ukazał się najnowszy numer „Prawa Europejskiego w Praktyce”. A w nim m.in. swoimi refleksji na temat sytuacji politycznej w Unii Europejskiej z perspektywy Polski podzielili się przedstawiciele środowiska naukowego. Ponadto piszemy o genezie oraz istocie udziału czynnika społecznego w polskim wymiarze sprawiedliwości, ważnych zmianach od 1 stycznia w nowym Prawie wodnym, demontażu ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich w Polsce, zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w prawie UE, Prokuraturze Europejskiej, umowie skutku rzeczowego w wyniku ugody zawartej przed mediatorem, a także o tym jak nowa regulacja prywatności w sieci wpłynie na działalność portali internetowych. Znajdziecie też Państwo bogate orzecznictwo TSUE. Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2018 rok z nową, atrakcyjną ceną. Szczegóły w zakładce – Prenumerata.

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.