Pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Wielką Brytanią na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów – uznała Komisja Europejska. Teraz decyzja leży w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy możliwe jest przejście do drugiego etapu negocjacji w sprawie tzw. brexitu.

   Ocena Komisji opiera się na wspólnym sprawozdaniu uzgodnionym przez negocjatorów Komisji i rządu Zjednoczonego Królestwa. Premier Theresa May potwierdziła wyniki tej oceny podczas piątkowego spotkania z przewodniczącym KE Jean-Claude'em Junckerem.
   Komisja jest przekonana, że osiągnięto wystarczające postępy w każdym z trzech priorytetowych obszarów, tj. praw obywatelskich, dialogu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej i rozliczeń finansowych, zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2017 r. Negocjator Komisji zapewnił, że wybory życiowe dokonane przez obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie będą chronione. Po opuszczeniu Unii przez Zjednoczone Królestwo prawa obywateli UE żyjących w tym państwie oraz prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa żyjących w UE-27 pozostaną niezmienione. Komisja dopilnowała również, aby procedury administracyjne dla obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie były tanie i nieskomplikowane.
   Jeżeli chodzi o rozliczenie finansowe, Zjednoczone Królestwo potwierdziło, że zobowiązania podjęte przez UE-28 będą honorowane przez wszystkie państwa z tej grupy, w tym przez Zjednoczone Królestwo.
W kwestii granicy pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną Zjednoczone Królestwo uznaje wyjątkową sytuację wyspy Irlandii i podjęło ważne zobowiązania, aby zapobiec powstaniu tam „twardej” granicy.
     Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Negocjacje są trudne, ale dokonaliśmy w nich pierwszego przełomu. Jestem usatysfakcjonowany uczciwym porozumieniem, które wypracowaliśmy ze Zjednoczonym Królestwem. Jeżeli 27 państw członkowskich zgodzi się z naszą oceną, Komisja Europejska wraz ze swoim głównym negocjatorem, Michelem Barnierem, jest gotowa do natychmiastowego rozpoczęcia prac nad drugim etapem negocjacji. Będę nadal dbać o to, aby Parlament Europejski pozostawał ściśle zaangażowany w ten proces, ponieważ instytucja ta będzie ratyfikować ostateczną umowę o wystąpieniu”.
   Michel Barnier, główny negocjator Komisji Europejskiej, powiedział: „Ocena Komisji opiera się na realnych, faktycznych postępach osiągniętych w każdym z trzech priorytetowych obszarów. Po uzgodnieniu tych kwestii i uporządkowaniu spraw z przeszłości możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do rozmów o naszej przyszłej relacji opartej na zaufaniu”.
Dalsze działania
   Jeżeli Rada Europejska (art. 50) uzna, że dokonano wystarczających postępów, negocjatorzy Komisji Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa rozpoczną prace nad przygotowaniem umowy o wystąpieniu na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, opierając się na wspólnym sprawozdaniu i wynikach negocjacji w sprawie innych kwestii związanych z wystąpieniem. Kiedy tylko państwa członkowskie zatwierdzą ocenę Komisji, jest ona gotowa – zgodnie z wytycznymi z dnia 29 kwietnia 2017 r. – do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad ewentualnymi rozwiązaniami przejściowymi oraz wstępnych rozmów na temat przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.
Kontekst
   W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 TUE. W dniu 29 kwietnia 2017 r. Rada Europejska (art. 50) przyjęła zbiór wytycznych o charakterze politycznym. W dniu 22 maja 2017 r. Rada do Spraw Ogólnych (art. 50) upoważniła Komisję Europejską do otwarcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem i przyjęła wytyczne negocjacyjne.
   Negocjacje powinny zakończyć się do jesieni 2018 r., aby pozostawić Radzie dostateczny czas na zawarcie umowy o wystąpieniu, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Następnym krokiem, który powinien nastąpić do dnia 29 marca 2019 r., jest zatwierdzenie tej umowy przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z procedurami wewnętrznymi tego państwa.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.