Przewóz gotówki, bezrobocie młodych, sytuacja rządów prawa na Węgrzech - to niektóre z tematów prac Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu.

Kontrola przepływów gotówki
   W poniedziałek, 4 grudnia, Komisje: Wolności Obywatelskich oraz Spraw Gospodarczych i Monetarnych zajmą się nowelizacją przepisów dotyczących kontroli środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE. Celem zmian jest przyspieszenie wykrywania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania nielegalnych działań, takich jak np. terroryzm. Nowelizacja przewiduje m.in. rozszerzenie definicji "gotówki" o karty przedpłacone i towary takie jak złote monety i sztabki.
Bezrobocie młodych
   W poniedziałek, 4 grudnia, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zagłosuje nad sprawozdaniem oceniającym wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, której celem jest pomoc w zwalczaniu bezrobocia wśród młodzieży.
Libia
   Komisja ds. Rozwoju będzie dyskutowała także o sytuacji humanitarnej w Libii po doniesieniach medialnych o tym, że afrykańscy migranci są sprzedawani w niewolę.
Sytuacja praworządności na Węgrzech
   W czwartek, 7 grudnia, Komisja Wolności Obywatelskich spotka się m.in z przedstawicielami węgierskiego rządu i społeczeństwa obywatelskiego, by przedyskutować sytuację rządów prawa w tym państwie. Wysłuchanie jest procedury, o którą w październiku zwrócił się Parlament Europejski, aby ocenić, czy istnieje groźba poważnego naruszenia wartości UE na Węgrzech.
4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych
   6 grudnia, w środę, w Parlamencie Europejskim odbędzie się 4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. W obradach wezmą udział dziesiątki aktywistów i delegatów organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z całej Europy oraz posłowie i przedstawiciele instytucji UE. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym. Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani i przewodniczący Europejskiego Forum Niepełnosprawności Yannis Vardakastanis otworzą wydarzenie.
Sesja plenarna
   W tym tygodniu grupy polityczne przygotują się do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu. W programie m.in. kolejne kroki w negocjacjach dotyczących brexitu przed grudniowym szczytem UE, ostateczne sprawozdanie komisji śledczej ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) oraz rozszerzenie funduszu Junckera na inwestycje w wzrost i zatrudnienie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.