Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik zabiegał w Brukseli o wprowadzenie jednolitych dla całej Unii Europejskiej zasad, które będą chronić prawa dzieci trafiających do rodzin zastępczych.

   Podczas dwudniowej (28-29 listopada) wizyty wiceminister spotkał się z Polakami mieszkającymi w Belgii, władzami tego kraju, europosłami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej. Zapowiedział m.in. podjęcie starań o wprowadzenie do unijnego rozporządzenia przepisu, który zagwarantuje dzieciom prawo do poszanowania tożsamości, kultury i języka. W tej sprawie możliwe jest również zorganizowanie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.
   „Wyrażamy troskę o praworządność. Jeżeli dziecko ma być umieszczone w rodzinie zastępczej, trzeba przestrzegać przy tym tożsamości, kultury, religii i języka dziecka. Żeby nie było tak, że dziecko polskie trafia do dowolnej rodziny. Chcemy, żeby trafiało do rodziny polskiej” – mówił dziennikarzom w Brukseli Michał Wójcik.
   Chodzi o sytuacje, gdy dziecko traci rodziców lub jest im odbierane. W pierwszej kolejności należy wtedy dążyć do tego, by wróciło do swojej rodziny. Jeśli jednak konieczne jest skierowanie do rodziny zastępczej, kryteria wyboru takiej rodziny nie mogą być przypadkowe.
   Problem, jak podkreślał wiceminister, nie dotyczy tylko polskich dzieci. Dziś jedynie dla dzieci uchodźców ustalona jest w Unii Europejskiej gwarancja, że mogą one trafić do rodziny zastępczej kultywującej tożsamość i pochodzenie dziecka. W pozostałych przypadkach takiej gwarancji nie ma i każdy kraj rządzi się własnymi prawami.
   „Dlatego podjęliśmy działania mające na celu ujednolicenie przepisów, które regulują kierowanie dzieci do rodzin zastępczych. Będziemy dążyć do zmiany prawa na poziomie unijnym. Otrzymałem zapewnienie w Komisji Europejskiej o otwarciu na naszą propozycję” – poinformował Michał Wójcik.
Za: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.