Budżet UE na 2018 rok, efektywność energetyczna, Panama Papers - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

Sesja plenarna
   W środę, 29 listopada, odbędzie się debata plenarna na temat budżetu UE na 2018 rok. Dzień później odbędzie się głosowanie. W wyniku negocjacji z państwami członkowskim posłom udało się uzyskać więcej środków na walkę z bezrobociem młodych oraz na wsparcie MŚP i badania.
   By rozwiać obawy wyrażane przez prawodawców i opinię publiczną, Parlament Europejski chce zastąpienia mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorami na zasadzie prywatnego arbitrażu przez ustanowienie wielostronnego trybunału. W środę debata na ten temat.
Komisje parlamentarne
   We wtorek, 28 listopada, Komisja ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania spotka się z dziennikarzami reprezentującymi
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ, The International Consortium of Investigative Journalists), które ujawniło skandal "Panama Papers".
   W dyskusji wezmą udział komisarze Pierre Moscovici i Věra Jourová.
   W ślad za rezolucją Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji rządów prawa na Malcie, delegacja posłów uda się z misją do tego kraju (czwartek-piątek). Posłowie zbiorą informacje o sytuacji praworządności oraz stosowaniu się Malty do przepisów regulujących walkę z praniem brudnych pieniędzy i sektor bankowy.
   We wtorek w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odbędzie się głosowanie w sprawie nowych wymagań, które mają przyczynić się do promowania oszczędności energii i wzrostu udziału energii z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym UE. Poza tym posłowie przyjmą również zmiany w przepisach regulujących kwestie efektywności energetycznej, co ma obniżyć ceny energii dla konsumentów oraz wzmocnić bezpieczeństwo dostaw.
   Posłowie mogą sprzeciwić się przepisom zezwalającym na stosowanie fosforanów w mięsie. Głosowanie we wtorek w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.