Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi” – mówił przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Polskę w Brukseli reprezentowali premier Beata Szydło oraz minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Partnerstwo to projekt zainicjowany w 2009 r. przez rządy Polski i Szwecji, skierowany do krajów postsowieckich zainteresowanych bliższymi relacjami z UE.

   W piątek 24 listopada odbył się Piąty Szczyt Partnerstwa Wschodniego, któremu przewodniczyli: szef Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Na spotkanie do Brukseli przyjechały delegacje 28 państw członkowskich UE oraz sześciu partnerów wschodnich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii oraz Ukrainy.
   Uczestnicy Szczytu Partnerstwa Wschodniego uzgodnili wspólną deklarację, a także zaakceptowali program 20 inicjatyw, które określają plany na przyszłość w czterech priorytetowych obszarach dla Europy Wschodniej: silniejsza gospodarka, lepsze zarządzanie, lepsze powiązania infrastrukturalne oraz silniejsze społeczeństwo obywatelskie. Uzgodniono również nowe, wielostronne podejście do Partnerstwa, które ma bardziej skupiać się na efektach i doradztwie politycznym.
   „Partnerstwo Wschodnie jest przede wszystkim partnerstwem ludzi. Ma polepszać życie we wszystkich naszych krajach, przybliżając tym samym do siebie społeczeństwa. Chodzi o ochronę wartości, zasad i aspiracji, które podzielają ludzie w Unii Europejskiej i w naszym wschodnim sąsiedztwie” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. „Podczas Szczytu zgodziliśmy się na program dwudziestu inicjatyw, który mają zostać zrealizowane do 2020 r. Poprzez Partnerstwo Wschodnie Europa pomogła w stworzeniu 10 000 miejsc pracy, wyszkoleniu 20 000 pracowników i zapewnieniu ponad 100 000 pożyczek dla firm. Poprawiliśmy dostęp do bezpłatnych usług prawniczych, zainwestowaliśmy w sieci transportowe, zaczęliśmy promować równość płci i pomogliśmy tysiącom studentów w poruszaniu się pomiędzy Europą a regionami Partnerstwa Wschodniego. Kiedy patrzymy na rok 2020 i dalej wiemy, że nadszedł czas na intensywniejsze działania. Jesteśmy na dobrej drodze, pozwólcie nam kontynuować obrany kurs”.
   Szczyt Partnerstwa Wschodniego był także okazją do świętowania osiągnięć ostatnich dwóch lat w stosunkach Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi partnerami. W życie weszła Umowa Stowarzyszeniowa obejmująca Kompleksową i Pogłębioną Strefę Wolnego Handlu pomiędzy Gruzją, Republiką Mołdawii oraz Ukrainą. Poprawiono możliwości łatwego podróżowania pomiędzy krajami Unii Europejskiej i państwa partnerskimi. Znacząco wzrosła wymiana handlowa. Podczas Szczytu uzyskano także postępy dotyczące Umowy o Kompleksowym i Rozszerzonym Partnerstwie z Armenią, umowy dotyczącej wspólnego obszaru lotniczego między Armenią a Unią Europejską oraz rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.