Posłowie będą głosowali na listę piętnastu kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, przygotowaną wcześniej przez prezydium Sejmu, a nie na poszczególnych kandydatów. To jedna z poprawek uzgodnionych pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością, do których dotarło RMF FM.

   Według informatorów radia, podczas negocjacji pomiędzy Pałacem Prezydenckim a PiS, prezydent podkreślał, że nowe zasady wyboru członków KRS muszą gwarantować możliwość udziału opozycji. Dlatego w poprawce określono, że każdy klub parlamentarny będzie mógł przedstawić maksymalnie 9 swoich kandydatów i co najmniej jeden z nich musi zostać uwzględniony.
   To oznacza, że najpierw kluby przedstawią swoje propozycje. Ale ostateczna lista zostanie wyłoniona za zamkniętymi drzwiami - pomiędzy marszałkiem i wicemarszałkami Sejmu. Według poprawki w wyłanianym składzie KRS będzie musiało być co najmniej dwóch przedstawicieli sądów rejonowych.
   Na sali plenarnej posłowie będą mogli więc zaakceptować całą listę albo ją odrzucić. W pierwszym kroku głosowanie będzie wymagało większości 3/5 głosów. W przypadku niepowodzenia, za drugim razem wystarczy większość bezwzględna. Jeżeli i to się nie uda - wybór członków KRS rozpocznie się na nowo.
   Jeżeli poprawka wejdzie w życie, a opozycja zgłosi swoich kandydatów, to PiS będzie mógł obsadzić w KRS 9 miejsc, sześć pozostanie dla opozycji.
Za: RMF FM

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.