20 listopada przypada ustanowiony przez ONZ Powszechny Dzień Dziecka. Z tej okazji w Parlamencie Europejskim dzieci dyskutowały z ekspertami w dziedzinie praw dziecka o przyszłości Europy.

   „Parlament jest mocno zaangażowany w promowanie praw dziecka" - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, zwracając się 20 listopada do Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Praw Dziecka. Pod patronatem szefa PE, wspólnie z UNICEF i Eurochild, w Brukseli zorganizowano z udziałem dzieci konferencję pt. „Europa, jakiej chcemy" ("The Europe We Want"). Spotkanie poprowadziła współprzewodnicząca Intergrupy Anna Maria Corazza Bildt (EPL, Szwecja).
   Wydarzenie miało na celu promowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu publicznym oraz zapewnienie, że obecni i przyszli posłowie do PE są zaangażowani się w przestrzeganie praw dziecka. Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów młodzi uczestnicy z 15 różnych państw członkowskich zadawali pytania dotyczące takich tematów jak solidarność, integracja, niedyskryminacja i pokój.
   „Parlament jest mocno zaangażowany w promowanie praw dziecka. Dzięki naszej pracy legislacyjnej bronimy młodych niepełnosprawnych i walczymy z przemocą Bardzo poważnie traktujemy ochronę dzieci przed cyberprzestępczością"- powiedział przewodniczący Tajani w wideo skierowanym do uczestników wydarzenia.
   „To jest początek procesu: promowanie debaty, promowanie wiedzy, promowanie nauki, promowanie możliwości wzmocnienia Was, by Wasz głos miał wpływ na proces decyzyjny w Europie" - podkreślała posłanka Corazza-Bildt.
   Dyrektor w UNICEF Sandie Blanchet zaznaczyła, że „dialog między młodymi obywatelami a parlamentarzystami jest absolutnie kluczowy; 20% obywateli UE, czyli 100 milionów, to dzieci i wszystkie są niezwykle ważne. Nie głosują jeszcze, ale pewnego dnia będą".
   „Mamy nadzieję, że będzie to początek zaangażowania Parlamentu Europejskiego, wszystkich decydentów, aby dotrzeć do dzieci, wysłuchać ich opinii, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wesprzeć ich w wypełnianiu ich potencjału. To, w jaki sposób dzieci doświadczają swojego dzieciństwa, będzie wyznaczać naszą przyszłość "- powiedziała Jana Hainsworth, sekretarz generalny Eurochild.
Intergrupa ds. Praw Dziecka
   Intergrupa ds. Praw Dziecka jest pierwszym formalnym ciałem w PE, które zajmuje się prawami dzieci i ocenia wpływ prac ustawodawczych i nieustawodawczych Parlamentu na dzieci. Celem Intergrupy jest promowanie praw dziecka i zapewnienie uwzględnienia najlepszego interesu dziecka w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach UE.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.