Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, polska premier Beata Szydło oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wzięli udział w uroczystości związanej z inauguracją budowy nowej siedziby agencji Frontex. Porozumienie dotyczące siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej weszło w życie 1 listopada 2017 r., po ratyfikowaniu go przez parlament.

   „To ważny i jednocześnie niezbędny krok, nie tylko dla Fronteksu jako instytucji ale również dla naszego personelu. Porozumienie z polskim rządem pokazuje, że agencja dojrzała i zakorzeniła się w Warszawie na dobre. Jest to jednocześnie sygnał dla naszych pracowników, że ich przyszłość jest tutaj” – powiedział dyrektor wykonawczy Fabrice Leggeri podczas uroczystej inauguracji. – „Frontex to kamień węgielny europejskich wysiłków na rzecz zagwarantowania obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, który pomaga chronić wewnętrzne bezpieczeństwo Europy i jednocześnie odgrywa coraz istotniejszą rolę w zarządzaniu migracjami”.
Porozumienie dotyczące siedziby agencji Frontex określa jej status oraz personelu w Polsce, zezwala również na budowę nowej siedziby na działce przy ul Racławickiej, przekazanej przez polskie władze. Przewidziano także utworzenie akredytowanej szkoły europejskiej dla dzieci pracowników agencji.
   „W 2006 r. Frontex liczył zaledwie 26 pracowników. Dzisiaj Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma do swojej dyspozycji prawie 600 osób personelu. Do 2020 r. agencja będzie zatrudniać tysiąc osób, z których większość będzie pracowała tutaj, w Warszawie. To oznacza, że ci lidzie i ich rodziny przez jakiś okres swojego życia będą nazywać to miasto swoim domem” – powiedział komisarz Avramopoulos.
   „Rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia” - powiedziała premier Beata Szydło. – „To jest bardzo ważny dzień, ponieważ tutaj w Warszawie inaugurujemy już oficjalnie prace jednej z największych agencji unijnych. Agencji, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy i też dla przyszłości Europy”.
   „Frontex to agencja, która się bardzo dynamicznie rozwija. Dotychczas w Warszawie miała swoją siedzibę tymczasową, od dziś możemy powiedzieć, że ma swoją siedzibę stałą. Jest przygotowywana inwestycja, która spowoduje, że Frontex na stałe będzie obecny w Warszawie” - powiedział minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podziękował też komisarzowi Avramopoulosowi „za to, że Komisja Europejska życzliwie spoglądała na wysiłki polskiego rządu związane z podpisaniem umowy”.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.