Przedstawiciele państw członkowskich UE spotkali się w Brukseli, aby wybrać nowe siedziby dwóch unijnych agencji. Konieczność wybory nowych lokalizacji dla Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) została wymuszona przez Brexit.

   Europejska Agencja ds. Leków to instytucja odpowiedzialna za ochronę i promocję zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych i monitorowanie ich bezpieczeństwa w Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Do głównych zadań Europejskiej Agencji Leków należy dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych w UE i ich kontrolowanie. O przejęcie siedziby EMA ubiegły się m.in. Polska, Dania, Włochy oraz Holandia, Do drugiej tury głosowania dostały się Mediolan, Kopenhaga oraz Amsterdam. W kolejnej rundzie odpadła stolica Danii. Ponieważ w finałowym głosowaniu oba miasta zdobyły taką samą liczbę głosów, o wyborze lokalizacji zadecydował...rzut monetą. Finalnie Europejska Agencja Leków zostanie przeniesiona z Londynu do Amsterdamu.
   O przejęcie siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, którego celem jest wdrażanie standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach UE, starały się m.in. Niemcy, Francja oraz Irlandia. Do finałowego głosowania zakwalifikowały się Dublin oraz Paryż. Oba miasta otrzymały taką samą liczbę głosów, dlatego w tym przypadku również zadecydowało głosowanie. Finalnie nową siedzibą agencji EBA został Paryż.
Za: PAP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.