We wtorek, 21 listopada, Komisja Prawna zagłosuje nad rozporządzeniem, które uprości dystrybucję internetowych programów telewizyjnych i radiowych w całej UE.

   Ponad połowa wszystkich użytkowników internetu w UE ogląda seriale i filmy online lub korzysta z telewizyjnych usług catch-up. Nadawcy i inni operatorzy mają trudności z określeniem praw do swoich usług internetowych lub cyfrowych, gdy chcą oferować je w innych krajach UE.
   Projekt rozporządzenia koncentruje się na zapewnieniu osobom przebywającym w innym państwie członkowskim dostępu do usług internetowych nadawców mających siedzibę w innych państwach członkowskich, w tym do serwisów informacyjnych. Nadawcy, którzy chcą oferować program online w różnych krajach UE, będą musieli uzyskać prawa tylko w jednym kraju.
   Warto wspomnieć, że w maju 2017 r., Parlament przyjął inne rozporządzenie, które pozwoli abonentom internetowych serwisów z filmami, muzyką, prasą i książkami na korzystanie z nich w innym państwie członkowskim podczas tymczasowych pobytów, np. w związku z urlopem, studiami. Nowe reguły wejdą w życie w pierwszej połowie 2018 r. i obejmą przyszłe oraz już obowiązujące umowy abonamentowe.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.