Glifosat, telewizja online, ochrona kupujących online, konferencja o Afryce - to niektóre z tematów prac PE w tym tygodniu.

   W poniedziałek, 20 listopada, Parlament Europejski był gospodarzem wysłuchania publicznego w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywającej do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu glifosatu, (kontrowersyjnego herbicydu, który może zaburzać działanie układu hormonalnego i powodować rak). W październiku br. Parlament odrzucił dziesięcioletnie odnowienie licencji i zaproponował całkowity zakaz do 2022 r. Rządy UE mają głosować nad pięcioletnim odnowieniem 27 listopada br.
   We wtorek, 21 listopada, parlamentarne Komisje: Prawna i Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zagłosuje nad przepisami, które mają zapewnić lepszą ochroną kupujących online w sytuacji, gry treści takie jak pobrane gry lub muzyka nie działają prawidłowo. Zasady obejmują sposoby uzyskania zwrotu pieniędzy i gwarancji.
   Tego samego dnia Komisja Prawna zagłosuje nad rozporządzeniem, które uprości dystrybucję internetowych programów telewizyjnych i radiowych w całej UE.
   W środę, 22 listopada, Parlament organizuje konferencję wysokiego szczebla poświęconą Afryce, aby omówić osiągnięcia i wyzwania we wzajemnych stosunkach przed kolejnym szczytem UE-Afryka. Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani, Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Faustin-Archange Touadéra i Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego są głównymi prelegentami tego wydarzenia .
   Tego samego dnia w Parlamencie odbywa się doroczny wykład naukowy poświęcony mediom w dobie sztucznej inteligencji.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.