PE przyjął 15 listopada rezolucję, wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski.

   Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych; 152 było przeciw; 71 wstrzymało się od głosu.
   „Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 traktatu o UE" - podkreślono w dokumencie. PE wyraził też zaniepokojenie zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, „zwłaszcza że mogą one strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce".
   Wyraził też głębokie ubolewanie, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania problemu należytego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależności i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków). Eurodeputowani ocenili, że niebezpiecznie podważa to Konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworządności w Polsce. Posłowie PE zaapelowali w rezolucji do polskich władz między innymi o:
• nieprocedowanie nowych ustaw, jeżeli nie będą one w pełni gwarantować niezawisłości sądownictwa;
• pełne wdrożenie wszystkich zaleceń Komisji oraz komisji weneckiej;
• przestrzeganie zarządzenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie natychmiastowego zawieszenia masowych wyrębów w Puszczy Białowieskiej;
• przestrzeganie prawa do wolności zgromadzeń
• zdecydowanego potępienia “ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który miał miejsce w Warszawie” w sobotę 11 listopada 2017 roku;
• o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie bezpłatnej i dostępnej antykoncepcji bez dyskryminacji oraz udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty.
Art. 7 wobec Polski
   W rezolucji europosłowie dali mandat Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE do opracowania specjalnego sprawozdania dotyczącego Polski, by Parlament Europejski mógł przegłosować uzasadniony wniosek wzywający Radę UE do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o UE.
Zgodnie z nim Rada UE, czyli przedstawiciele rządów, mogą stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Potrzeba do tego większości czterech piątych państw UE. Na uruchomienie art. 7. wobec Polski, mimo wielu wezwań ze strony europarlamentarzystów, nie zdecydowała się do tej pory Komisja Europejska.
Kontekst
• Dopiero po raz drugi Parlament Europejski podjął formalne kroki, aby wezwać Radę do rozpoczęcia procedury przewidzianej w art. 7. Zdarzyło się to po raz pierwszy w maju, w odniesieniu do Węgier. Procedura dotycząca tego kraju jest w toku.
• Od stycznia 2016 r. Parlament przeprowadził pięć debat i przyjął trzy rezolucje (łącznie z najnowszą) dotyczące demokracji i praworządności w Polsce.
• Dialog między Komisją a władzami polskimi prowadzony jest w ramach tzw. „procedury praworządności", rozpoczętej w styczniu 2016 r.
• Kolejna opinia Komisji Weneckiej na temat Polski spodziewana jest w grudniu.
Beata Szydło reaguje
   „Politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania” - napisała premier Beata Szydło na swoim Twitterze chwilę przed ogłoszeniem wyników głosowania. Jak dodała, do środowych "skandalicznych" wydarzeń w PE odniesie się na szczycie unijnym, który odbędzie się 17 listopada br.
Gorąca debata w PE
   Podczas debaty w PE eurodeputowani reprezentujący większość frakcji wzywali polskie władze do respektowania wartości UE. Wiceszef KE Frans Timmermans powtórzył, że Warszawa powinna przywrócić niezawisłość i legitymację TK. Zdaniem szefa delegacji PiS Ryszarda Legutki, działania KE, „która nie chce dialogu z Polską, tylko stawia ultimatum", są bezprawne. Po tym wystąpieniu europosłowie tego ugrupowania opuścili salę plenarną.
   Jak podkreślał wiceszef Komisji Europejskiej, propozycje prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa również powinny zostać dostosowane do prawa europejskiego
   „Projekty legislacyjne pokażą światu, czy w Polsce jest wola, by szanować praworządność” - powiedział Timmermans podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na temat rządów prawa w Polsce.
   Wskazywał, że każde państwo, które przeprowadza reformy, musi przestrzegać praw podstawowych, których wszystkie kraje zobowiązały się przestrzegać, wstępując do UE.
Legutko: w PE kolejny „orwellowski seans nienawiści"
   Europoseł Ryszard Legutko (PiS) powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu, że trwająca w Parlamencie Europejskim debata na temat praworządności w Polsce, to kolejny „orwellowski seans nienawiści".
   „Zupełnie skandaliczne było wystąpienie kolegi (europosła PO Janusza) Lewandowskiego. Tak jak powiedziałem, już chyba niżej upaść nie można. Zaczął od tego nieszczęsnego aktu samospalenia (Piotra Szczęsnego pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie 19 października - red.). Mogliśmy przypomnieć naszym kolegom z innych krajów, ale nie było czasu, że za czasów, gdy premierem był Donald Tusk, były takie dwa akty samospalenia, ale nie robiliśmy z tego groteski. Tonący brzytwy się chwyta” - powiedział Legutko po opuszczeniu przez posłów PiS sali plenarnej, w której odbyła się debata o stanie praworządności w Polsce.
   Jego zdaniem, kolejna debata ws. Polski to „antypolska orgia". Europoseł PiS zaznaczył, że przedstawianie incydentów z sobotniego Marszu Niepodległości w Warszawie w poprawce do projektu rezolucji jako „wielkiego marszu faszystów czy nawet nazistów, (...) ilustruje systemowe kłamstwo, z którym mamy do czynienia od pewnego czasu w zachodnich mediach". „To jest kompletnie nieprawdziwe” - powiedział.
Verhofstadt: od dwóch lat prosimy o uruchomienie artykułu 7 wobec Polski
   „W związku z sytuacją panującą w Polsce od dwóch lat prosimy o uruchomienie wobec niej art. 7 Traktatu o UE” - powiedział szef liberałów w PE Guy Verhofstadt. Zaznaczył, że kroki podjęte wobec polskiego rządu nie powinny dotknąć zwykłych obywateli.
   Jako jeden z przykładów nietolerancji wywoływanej rządami PiS Verhofstadt podał ostatni Marsz Niepodległości w Warszawie, odbywający się - jak podkreślił - zaledwie kilkaset kilometrów od Auschwitz.
   Po jego wypowiedzi poseł Marek Jurek wyraził oburzenie przywoływaniem Auschwitz w debacie.
Saryusz-Wolski: Timmermans atakuje Polskę, a milczy w sprawie Malty
   „Wiceszef KE Frans Timmermans atakuje Polskę, ale przymyka oko na łamanie praw na Malcie, bo to domena jego rodziny politycznej” - powiedział Jacek Saryusz-Wolski w debacie w PE. Określił to jako „paradoks Timmermansa".
   Zdaniem Saryusza-Wolskiego, europosła niezrzeszonego, atakujący rządy PiS nie chcą dostrzec, że obecne działania są próbą naprawy zaniechań ostatnich 25 lat, walki z korupcją oraz dokończenia dzieła "Solidarności".
   Debatę w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce nazwał „odwróceniem hierarchii wartości".
Za: PAP, onet.pl, europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.