W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach i w grupach politycznych. Wśród tematów m.in. głosowanie ws. wzmocnienia kontroli granic zewnętrznych UE oraz rządy prawa w Polsce.

   By lepiej kontrolować i chronić granice, w poniedziałek, Komisja Wolności Obywatelskich zagłosuje w sprawie reformy Systemu Informacyjnego Schengen II („SIS II”). Nowelizacja przepisów ma umożliwić m.in. lepszą wymianę informacji, skuteczniejsze wdrażanie decyzji o powrotach, lepsze wykorzystanie informacji o odciskach palców i zdjęć twarzy, poprawę systemu ostrzegania o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym.
   Tego samego dnia Komisja Wolności Obywatelskich będzie dyskutować na temat procedury ochrony praworządności w Polsce z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.
We wtorek, 7 listopada, Parlament Europejski będzie gospodarzem konferencji, która ma na celu przyjrzeć się szansom i wyzwaniom dla finansowania sektora czystej energii.
Wśród panelistów znajdą się m.in. przewodniczący PE Antonio Tajani, wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oraz gubernator Kalifornii Jerry Brown.
   Grupy polityczne przygotowują się do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.