W listopadzie światowi przywódcy spotykają się w Bonn na konferencji klimatycznej COP23. Jakie są jej cele i wyzwania na drodze do wdrożenia porozumienia paryskiego? Wyzwaniem dla rozmów w Bonn jest przede wszystkim wycofanie się Stanów Zjednoczonych - drugiego na świecie emitenta gazów cieplarnianych - z porozumienia paryskiego, które prezydent Donald Trump ogłosił w czerwcu br. Poza tym konferencja musi także wypracować warunki do dialogu, który ma odbyć się w 2018 roku.

   Konferencja odbędzie się w Bonn w dniach 6-17 listopada i będzie jej przewodniczyć Fidżi, wyspiarski kraj na Oceanie Spokojnym.
   Celem konferencji COP23 jest wypracowanie postępu w sformułowaniu zasad wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, które mają być przyjęte podczas COP24 w 2018 r. w Katowicach. Zasady te obejmują m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zasady finansowania funduszu dla krajów rozwijających się w wysiłkach na rzecz klimatu (kraje rozwinięte zobowiązały się przeznaczyć przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r.).
   Wyzwaniem dla rozmów w Bonn jest przede wszystkim wycofanie się Stanów Zjednoczonych - drugiego na świecie emitenta gazów cieplarnianych - z porozumienia paryskiego, które prezydent Donald Trump ogłosił w czerwcu br.
   Poza tym konferencja musi także wypracować warunki do dialogu, który ma odbyć się w 2018 roku - jego celem jest zachęcenie stron porozumienia paryskiego, by ich cele klimatyczne były jeszcze ambitniejsze po to, by zagwarantować, że postanowienia z Paryża będą zrealizowane.
Kluczowe postanowienia porozumienia paryskiego 
• Utrzymanie wzrostu średnich globalnych temperatur zdecydowanie poniżej 2°C w porównaniu z epoką preindustrialną;
• Kontynuacja wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z epoki preindustrialnej; 
• Jak najszybsze osiągnięcie momentu, w którym emisje gazów cieplarnianych przestaną wzrastać, przy akceptacji, że krajom rozwijającym zajmie to więcej czasu; 
• Kraje rozwinięte przeznaczą przynajmniej 100 mld dolarów rocznie do 2020 r., aby wesprzeć kraje rozwijające się w wysiłkach na rzecz klimatu;
• Co pięć lat, zaczynając od 2023 r., sygnatariusze zmodyfikują swoje plany i wkład finansowy. 
Parlament Europejski na COP23
   W dniach 14-17 listopada w konferencji klimatycznej w Bonn weźmie udział delegacja Parlamentu Europejskiego, której będzie przewodniczyć Adina Vālean (EPL, Rumunia), która kieruje parlamentarną Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego.
   Codziennie komisarz ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete będzie relacjonował delegacji przebieg negocjacji. Ponadto posłowie spotkają się z przedstawicielami NGO-sów i delegacjami innych państw i organizacji międzynarodowych.
Parlament Europejski i walka ze zmianą klimatu
   By zapewnić, że UE wypełni swoje zobowiązania w zakresie wdrożenia porozumienia paryskiego, posłowie pracują nad: reformą unijnego systemu handlu emisjami (ETS), limitami emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych państw członkowskich w sektorach nieobjętych ETS oraz środkami mającymi na celu ograniczenie emisji pochodzących z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów oraz lasów.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.