Chociaż Państwo Islamskie traci okupowane obszary, to odcięcie go od zasobów finansowych nadal pozostaje wyzwaniem. Szereg komisji w Parlamencie Europejskim pracuje nad nowymi sposobami walki z finansowaniem organizacji terrorystycznych. Aby powstrzymać przepływ funduszy i zapobiec kolejnym atakom, posłowie koncentrują swoje wysiłki na zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i przestępczości zorganizowanej.

   „Terroryzm jest przestępstwem na skalę globalną, dlatego też skuteczna odpowiedź musi być globalna" - mówi sprawozdawca Javier Nart (ALDE, Hiszpania). Jego sprawozdanie proponuje zinstytucjonalizowane ramy dla jednostek analityki finansowej (czyli krajowych agencji, które analizują i przekazują dane, m.in. o podejrzanych transakcjach do odpowiednich organów) w taki sposób, by wymiana informacji między organami ścigania w całej UE była scentralizowana.
   Nart podkreśla, że informacje o terroryzmie na szczeblu UE pochodzą z rozproszonych danych w państwach członkowskich. Poza tym trudności sprawia identyfikowanie i śledzenie pochodzenia i przepływy pieniędzy, które służą finansowaniu  dżihadu.
Zniknięcie Państwa Islamskiego to przedwczesna nadzieja?
   Zanim Państwo Islamskie straciło znaczną część swoich terytoriów, kontrolowało 161 aktywnych odwiertów naftowych w Syrii. Państwo Islamskie finansuje swoją działalność nie tylko ze sprzedaży ropy, ale i z transferów pochodzących z zagranicy. Z analizy przygotowanej na zlecenie parlamentarnej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony wynika, że Państwo Islamskie zarządza zagranicznymi zasobami w sposób wysoce scentralizowany i nadzorując środki otrzymane z wszelkiego rodzaju źródeł. Dlatego też konieczne jest podjęcie międzynarodowej współpracy, by zapobiec obiegowi tych środków.
   Militarne zwycięstwo nad dżihadystami Państwa Islamskiego nie jest zatem jedynym osiągnięciem w walce z terroryzmem, bo organizacja ta powinna być odizolowana od swoich zasobów finansowych.
Co to oznacza dla Unii Europejskiej?
   Zagrożenie terroryzmem dla krajów UE nie zmniejsza się, a może wzrosnąć, biorąc pod uwagę, że zagrożone jest terytorialne istnienie Państwa Islamskiego. Organizacja może zaktywizować się w internecie i być w stanie przeprowadzić "niskokosztowe" ataki przeciwko ludności cywilnej.
   „Jest oczywiste, że istnieje silne zagrożenie, a w niektórych państwach członkowskich, takich jak w moim, we Francji, jest to ogromne zagrożenie. To wisi nad głowami ludzi jak wszechobecny potwór" - mówi posłanka Nathalie Griesbeck (ALDE, Francja), przewodnicząca specjalnej komisji PE ds. terroryzmu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.