Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową może powoływać się przed sądem na upływ terminu przewidzianego na jej przekazanie z powrotem do innego państwa członkowskiego. Upływ sześciomiesięcznego terminu, którym zgodnie z rozporządzeniem Dublin III dysponuje państwo członkowskie do celów przekazania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową do państwa członkowskiego, które wyraziło zgodę na jej wtórne przejęcie ma ten skutek, że ono samo staje się odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony, a osoba ubiegająca się o nią może się na to powołać – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 października br. w sprawie C-201/16 Majid Shiri/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. 

Więcej w najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce”.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.