Fundacja FOR jako pierwsza dotarła do dokumentu [1], który pod koniec sierpnia 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych przekazał Komisji Europejskiej (KE) – w odpowiedzi na wydane w lipcu 2017 r. trzecie zalecenie w sprawie praworządności w Polsce. W stanowisku MSZ znaleźć można co najmniej trzy manipulacje. Dotyczą one: (1) rzekomej społecznej akceptacji dla reform sądownictwa w wykonaniu PiS; (2) uznania, że jednostkowe przypadki złamania prawa przez sędziów obciążają całą tę grupę zawodową i (3) braku kompetencji KE do zajmowania się sprawą naruszenia przez PiS zasad państwa prawa w Polsce.

   Komisja Europejska – od chwili, gdy w IV kwartale 2015 r. rozpoczął się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego – prowadzi z rządem polskim stały dialog w ramach procedury ochrony praworządności. Jego formalnym wyrazem są: opinia z czerwca 2016 r. i trzy zalecenia (z lipca i grudnia 2016 r. i z lipca 2017 r.) Ostatnie z zaleceń dotyczy nie tylko kwestii paraliżu polskiego sądu konstytucyjnego, ale również ostatnich zmian w czterech aktach regulujących wymiar sprawiedliwości: obowiązujących już nowelizacji ustaw o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także zawetowanych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym.
   Wystosowana przez MSZ 12-stronicowa odpowiedź zawiera liczne nieścisłości i przekłamania. Tym samym stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Polski w stosunkach z instytucjami unijnymi oraz może poddawać w wątpliwość profesjonalizm polskich służb dyplomatycznych. Dlatego też – dla zachowania rzetelności debaty publicznej – postanowiliśmy skomentować trzy kluczowe stwierdzenia zawarte w tym stanowisku.
   Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej Fundacji.
1 Stanowisko strony polskiej na Zalecenie uzupełniające Komisji Europejskiej  w sprawie praworządności w Polsce z 26 lipca 2017 r.
Za: FOR

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.