Wzory pouczeń napisane ludzkim językiem dla: pokrzywdzonych, świadków, obwinionych, podejrzanych, zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wspólnie przygotowali Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) i Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Ulotki informują o prawach i obowiązkach osób w postępowaniu karnym

• Jakie masz prawa w tej sytuacji?
• Gdzie możesz szukać pomocy?
• Od czego zależy, że Twoje działanie będzie skuteczne?
• Jakie masz obowiązki?
• Z kim możesz się kontaktować?
   Zarówno HFPC, jak i RPO wielokrotnie podkreślali, że pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach powinny być sformułowane przystępniejszym językiem, ponieważ ludzie nie rozumieją swoich praw ani sytuacji, w jakiej się znaleźli.
   Ulotki tłumaczą na prosty język prawa i obowiązki zapisane w przepisach. Cudzoziemców informują – po angielsku i rosyjsku – jak się zachować, kiedy nie rozumie się dostatecznie języka polskiego.
   Zastrzeżenia dotyczące aktualnego wzoru pouczeń zostały zaprezentowane w przygotowanym przez HFPC „Raporcie w zakresie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym” oraz w wystąpieniu RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzorów pouczeń dla uczestników postępowań karnych.
   Ulotki są dostępne na stronie internetowej RPO.
Za: RPO

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.