Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Yves’a Bota brak odpowiedniej opieki psychologicznej w państwie pochodzenia osoby, która w przeszłości była torturowana, nie jest wystarczający, by osoba ta mogła domagać się ochrony uzupełniającej. Państwo członkowskie zachowuje jednak uprawnienie dyskrecjonalne, by pozwolić na pobyt takiej osoby ze względów humanitarnych – stwierdził rzecznik 24 października br. w sprawie C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department.

Więcej w najbliższym wydaniu „Prawa Europejskiego w praktyce”.

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.