HFPC przygotowała nową broszurę informacyjną dla cudzoziemców wyjaśniającą w przystępny sposób, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować naukę i pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności.

   Omówione zostały także procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i pobyt w związku z wykonywaniem pracy, z uwzględnianiem zmian, które wejdą w życie od stycznia 2018 roku.
   Część broszury poświęcona jest prawom pracowniczym, takim jak prawo do urlopu (wypoczynkowego, rodzicielskiego) czy zasady pracy w nadgodzinach. W broszurze umieszczono też wzór przedsądowego wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia – jest to bowiem najczęstszy problem, na jaki skarżą się cudzoziemcy pracujący w Polsce.
   Publikacje dostępne są w formie elektronicznej w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Wkrótce ukażą się także drukiem. Broszury zostały przygotowane w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”, współfinansowanego z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i integracji oraz budżetu państwa.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.