19 października Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) w Parlamencie Europejskim przyjęła projekt przepisów, które mają usprawnić system azylowy w Unii Europejskiej.

   Procedura ubiegania się o azyl w Unii Europejskiej jest określona przez rozporządzenie dublińskie - najważniejszy element Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Rozporządzenie określa, które unijna państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie podania o azyl, przy czym ogólna zasada określa, że powinno to być pierwsze państw wjazdu.
   Obecny system został utworzony w 2003 roku - nie miał na celu dystrybucji osób aplikujących o azyl między państwa członkowskie, więc kiedy liczba uchodźców w UE wzrosła gwałtownie w 2015 roku, państwa graniczne takie jak Grecja czy Włochy zostały najbardziej obciążone, a system stworzony przez rozporządzenie dubliński okazał się niewydolny.
   Cecilia Wikström, posłanka odpowiedzialna ze kwestie reformy w Parlamencie Europejskim, chce, żeby nowe rozporządzenie gwarantowało, że:
• wszystkie państwa dzielą się odpowiedzialnością za osoby ubiegające się o azyl;
• państwa członkowskie posiadające zewnętrzne granice UE, które stanowią pierwsze miejsce przybycia do Europy dla większości uchodźców, przyjmują odpowiedzialność za zarejestrowanie przybywających ludzi, a także za ochronę i utrzymanie zewnętrznych granic UE;
• osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej uzyskują ją dużo szybciej niż obecnie, natomiast osoby, w przypadku których okazuje się, że nie mają prawa do azylu, były szybko i w godnych warunkach odsyłane do swoich krajów pochodzenia.
   „Powinniśmy mieć system, który działa niezależnie od tego, czy napływ ludzi jest duży czy mały, po to, byśmy nie musieli wprowadzać już nadzwyczajnych środków" - wyjaśnia posłanka Wikström.
Kolejne kroki
   Po tym, jak propozycje trafią pod obrady plenarne na sesji plenarnej w listopadzie br., Parlament Europejski przyjmie mandat do prowadzenia negocjacji z państwami członkowskim. Swój mandat musi przyjąć także Rada. Potem unijne instytucje będą mogły rozpocząć negocjacje.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.