Parlament Europejski pracuje nad nowymi zasadami, które mają służyć ochronie naszej prywatności w sieci. Propozycje zawierają m.in. zakaz stosowania tzw. „cookie walls”, które skutkują odmową dostępu do danej strony internetowej w przypadku użytkowników niewyrażających zgody na wykorzystanie plików cookie.

   Propozycje zostaną poddane pod głosowanie w Komisji Wolności Obywatelskich w czwartek, 19 października. Obecnie obowiązujące przepisy pochodzą z 2002 roku, dlatego ich nowelizacja ma odpowiedzieć na przemiany technologiczne i społeczne, które dokonały się w ostatnich latach. Nowelizacja ma także doprecyzować zabezpieczenia, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.
   Zmiany mają dotyczyć zarówno usług świadczonych np. przez tradycyjne firmy telekomunikacyjne (tak jak jest teraz), jak i usług telefonii internetowej (np. Skype) lub świadczonych przez zainstalowane na telefonie komórkowym aplikacje do obsługi wiadomości tekstowych (np. WhatsApp).
   Propozycje zawierają m.in. zakaz stosowania tzw. „cookie walls”, które skutkują odmową dostępu do danej strony internetowej w przypadku użytkowników niewyrażających zgody na wykorzystanie plików cookie. Ponadto posłowie chcą ułatwić użytkownikom udzielenie lub wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie np. na poziomie ustawień przeglądarki zamiast banerów i powiadomień o plikach cookie.
Zmiany przewidują także wzmocnienie prawa użytkowników do korzystania z szyfrowania - władze państw członkowskich nie będą mogły nałożyć na dostawców usług obowiązków, które ograniczyłyby bezpieczeństwo albo szyfrowanie ich sieci albo usług.
   Nowelizacja ma zapewnić ochronę poufności przesyłanych informacji – zarówno samej treści, jak i metadanych (np. lokalizacja, długość trwania połączenia, rodzaj komunikacji itp.).
Poza tym ma pojawić się też silniejsza ochrona przed spamem.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.