W tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego przyjmą zmiany w unijnym systemie azylowym i w dyrektywie o pracownikach delegowanych, a Komisja ds. prania pieniędzy przyjmie raport końcowy i zalecenia.

   W poniedziałek (16.10) Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła zmiany w przepisach regulujących delegowanie pracowników. Celem reformy jest zapewnienie pracownikom delegowanym sprawiedliwych płac i ochrony socjalnej, a przedsiębiorstwom - równej konkurencji.
   W czwartek (19.10) Komisja Wolności Obywatelskich zagłosuje nad propozycjami zmian w rozporządzeniu dublińskim określającym, które unijne państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie podania o azyl. Ogólna zasada określa, że powinno to być pierwsze państw wjazdu. Celem zmian jest odciążenie państw, które rozpatrują nieproporcjonalnie dużą liczbę wniosków o azyl i dzielenie odpowiedzialności między państwa członkowskie.
   Tego samego dnia Komisja Wolności Obywatelskich zagłosuje także nad nowelizacją przepisów regulujących prywatność użytkowników aplikacji, takich jak: WhatsApp, Facebook Messenger czy Skype. Zmiany dotyczą m.in. cookies, niechcianych ofert marketingowych, szyfrowanie wiadomości na całej drodze między użytkownikami.
   W środę (18.10) specjalna Komisja ds. prania pieniędzy przyjmie raport końcowy i rekomendacje.
   Grupy polityczne przygotowują się do sesji plenarnej, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.