Dwie trzecie ankietowanych uważają, że państwa należące do Unii korzystają na członkostwie - wynika z najnowszego badania opinii publicznej, które zostanie opublikowane już 18 października.

   To o 4 punkty procentowe więcej niż w 2016 roku. Z drugiej strony spadł o 6 punktów procentowych odsetek osób w UE, które uważają, że ich państwa nie odnoszą korzyści z członkostwa w UE - z 31% do 25%.
   Podczas gdy 90% badanych Irlandczyków uważa, że ich kraj korzysta na członkostwie w UE, to z tym stwierdzeniem zgadza się tylko 39% Włochów. Dla porównania - 84% ankietowanych Polaków uważa, że ich kraj korzysta na członkostwie w UE.
   Czy badani uważają, że ich głos jest słyszany w UE? Czy członkostwo w UE jest dobrą rzeczą? Wyniki badania przeprowadzonego w sierpniu tego roku zostaną opublikowane 18 października.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.