Rejestracja na #EYE2018 już otwarta! Zgłoś swój udział i spotkaj się z rówieśnikami, by dyskutować o przyszłości Europy! 1 i 2 czerwca 2018 roku Parlament Europejski w Strasburgu po raz kolejny otworzy swoje drzwi dla tysięcy młodych Europejczyków. Młodzi ludzie będą dyskutować z posłami, ekspertami i decydentami o swoich pomysłach na Europę.

   Ich pomysły zostaną zebrane w sprawozdaniu, które w lipcu 2018 roku zostanie przekazane posłom, a jesienią 2018 roku - poddane pod dyskusję w komisjach parlamentarnych.
O warunkach rejestracji
   Uczestnicy muszą mieć minimum 16 lat i nie więcej niż 30 oraz pochodzić z jednego z państw członkowskich UE, państwa kandydującego albo sąsiadującego z UE.
Rejestrować się mogą jedynie grupy złożone z przynajmniej 10 uczestników.
   Uczestnictwo w #EYE2018 jest bezpłatne, ale uczestnicy sami pokrywają koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania w Strasburgu.
Do 31 grudnia 2017 roku uczestnicy mogą zarejestrować swój udział w wydarzeniu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.