W dniu 11 października 2017 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, w Rezolucji 2188 (2017), zwróciło się do Komisji Weneckiej o wydanie opinii w sprawie zgodności ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz dwóch projektów ustaw przesłanych do Sejmu przez Prezydenta RP: o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym ze standardami Rady Europy dotyczącymi praworządności. Opinia ta zostanie przedłożona na posiedzeniu plenarnym Komisji w grudniu 2017 r.

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.