Ochrona dzieci i pszczół jest ważniejsza niż krótkowzroczne cele gospodarcze" - mówi J. Guteland, autor sprawozdania wzywającego do kontroli pestycydów pod kątem wpływu na układ hormonalny. 4 października Parlament Europejski zablokował propozycję Komisji Europejskiej wyłączającą niektóre substancje chemiczne występujące w pestycydach z listy substancji zaburzających działanie układu hormonalnego, chociaż niektóre z nich zostały stworzone właśnie po to, by zaburzać działanie układu endokrynnego (np. pestycydy).

   „Nie można powiedzieć, że kryteria zaproponowane przez Komisję Europejską, znajdują oparcie w nauce" - mówi jeden ze sprawozdawców Jytte Guteland (S&D, Szwecja). Drugim współsprawozdawcą jest Bas Eickhout (Greens/EFA, Holandia).
   W 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Komisja Europejska złamała prawo UE, nie publikując kryteriów identyfikacji substancji zaburzających działanie układu hormonalnego do końca 2013 roku. Komisja Europejska argumentowała, że najpierw konieczne jest ukończenie prac nad oceną oddziaływania (m.in. wpływ na gospodarkę) regulacji dotyczącej ww. substancji. Trybunał orzekł, że naukowe i inne aspekty odnoszące się do tych substancji powinny być traktowane odrębnie.
   „Wiemy, że projekt kryteriów był gotowy wiele lat wcześniej, ale wstrzymano ich przyjęcie pod wpływem nacisków przemysłu" - wyjaśnia Guteland, dodając, że opóźnienie jest nieakceptowalne.
Czym jest system hormonalny?
   To zespół gruczołów, które wydzielają hormony. Układ endokrynologiczny reguluje wiele funkcji organizmu, między innymi rozmnażanie, metabolizm, wzrost, gospodarkę wodno-mineralną oraz funkcjonowanie serca.
Czym są substancje zaburzające gospodarkę hormonalną?
   To substancje, które wpływają na normalne funkcjonowanie układu hormonalnego. Mogą działać jak hormony albo blokować receptory w komórkach reagujące na hormony, powodując zaburzenie działania układu hormonalnego.
Jakie schorzenia może powodować kontakt z tymi substancjami?
   Nowotwory, otyłość, cukrzyca, spadek poziomu inteligencji, osłabiona sprawność motoryczna, osłabienie umiejętności uczenia się, niepłodność.
Gdzie można znaleźć te substancje?
   Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną znajdują się m.in. w opakowaniach żywności, środkach do pielęgnacji skóry, kosmetykach, materiałach budowlanych, urządzeniach elektronicznych, meblach i podłogach, zabawkach. By chronić uprawy warzyw i owoców, substancje te dodaje się do pestycydów i herbicydów wykorzystywanych do oprysków.
Glifosat od Monsanto. Wszechobecny, ale czy bezpieczny?
   Jedną z substancji, które mogę zaburzać działanie układu hormonalnego (a także powodować raka), jest glifosat produkowany przez Monstanto. To jeden z najpopularniejszych na świecie herbicydów stosowany m.in. w rolnictwie, leśnictwie oraz ogrodnictwie. W kwietniu 2016 roku posłowie wezwali Komisję Europejską do odnowienia jego autoryzacji jedynie na 7 lat i tylko do profesjonalnego użytku. Komisja proponuje, by okres autoryzacji wynosił 10 lat. Jednak uzyskanie wymaganego poparcia większości państw członkowskich dla tego pomysłu może być trudne.
   Autoryzacja glifosatu wygasa 15 grudnia 2017 roku.
   W ślad za oskarżeniami jakoby Monsanto stało za badaniem dowodzącym bezpieczeństwa glifosatu, przedstawiciele producenta zostali zaproszeni do udziału w wysłuchaniu publicznym zorganizowanym przez Komisję Ochrony Środowiska i Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   Dokumenty wyraźnie pokazują historię oszustwa Monsanto, powiedziała Carey Gillam, dziennikarka z US Right to Know, amerykańskiej organizacji pozarządowej zajmującej się problematyką żywności. Starając się manipulować władzami i rządami, firma utworzyła także sieci amerykańskich i europejskich naukowców, którzy popierają glifosat, wydając się niezależnymi, ostrzegła Gillam.
   Przedstawiciele Monsanto odmówili udziału w wysłuchaniu, argumentując, że nie jest ono „odpowiednim forum" do dyskusji na ten temat. Konferencja Przewodniczących PE zabroniła lobbystom firmy wstępu do Parlamentu Europejskiego.
   Treść dokumentów Monsanto i wewnętrznych e-maili, które firma została zmuszona przekazać amerykańskim śledczym, które badają powiązania między glifosatem i rakiem krwi, poddają w wątpliwość wiarygodność wielu sponsorowanych przez firmę badań, zauważyli posłowie w czerwcu 2017 roku.
   Wyniki tych badań zostały wykorzystane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejską Agencję Chemikaliów przy ocenie bezpieczeństwa glifosatu dla zdrowia ludzi.
   W 2016 roku niemieckie przedsiębiorstwo chemiczno-farmakologiczne Bayer zaoferowało, że kupi Monstanto za 66 mld dolarów. W sierpniu 2017 roku Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w tej sprawie, podnosząc, że planowana transakcja wchodzi w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jeśli zakup doszedłby do skutku, Bayer byłby największym na świecie producentem chemii i nasion dla rolnictwa.
   Europejska inicjatywa obywatelska ws. zakazu stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami zebrała 1,3 mln podpisów i oczekuje na odpowiedź Komisji Europejskiej.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.