Dla przestępców życie nigdy nie było tak łatwe. Rok temu komputery mieszkańców Europy zaatakowano 2 mld razy” – mówił w Krakowie komisarz ds. unii bezpieczeństwa. 9 października Julian King był gościem III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec. Podczas dwudniowej wizyty w Polsce komisarz odwiedził również siedzibę agencji Frontex, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz policyjne centrum szkoleniowe w Legionowie.

   Zdaniem komisarza Kinga, obywatele UE uznają cyberbezpieczeństwo za jedną z najważniejszych kwestii, bo bycie bezpiecznym on-line jest równie ważne, jak zachowanie bezpieczeństwa poza siecią. „Wszyscy korzystamy z internetu i jesteśmy coraz bardziej narażeni na zagrożenia ze strony tych, którzy chcą nas krzywdzić finansowo i politycznie” - powiedział King podczas krakowskiego Forum.
   Według szacunków, mieszkańcy strefy euro tracą rocznie miliard euro tylko z powodu wyłudzania danych z kart płatniczych. Dlatego KE zamierza w najbliższym czasie przygotować pakiet propozycji, których celem będzie wzmacnianie odporności, odstraszanie i tworzenie obrony cybernetycznej. 13 września w Orędziu i stanie Unii przewodniczący KE Jean-Claude Juncker powiedział: „W ostatnich trzech latach poczyniliśmy postępy w zapewnianiu Europejczykom bezpieczeństwa w sieci. Jednak Europa nadal nie jest właściwie przygotowana na cyberataki. Dlatego Komisja proponuje nowe narzędzia, m. in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, byśmy mogli skuteczniej się bronić przed takimi atakami”.
   Julian King wskazywał również na potrzebę edukacji i wyrabiana odpowiednich nawyków wśród obywateli UE, bo 95 proc. ataków było możliwe przez pomyłki i nierozwagę ludzi. „Musimy zacząć od zmian zachowań w domu, do rzeczy takich jak urządzenia domowe: backupy, zmiana haseł - to nie jest odkrywanie Ameryki, musimy tworzyć własne zasady i nawyki” – mówił w Krakowie.
   Pierwszego dnia pobytu w Polsce komisarz odwiedził również były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.
   Podczas pobytu w Warszawie (wtorek 10 października) Julian King zwiedził siedzibę Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Podczas wizyty rozmawiał z jej dyrektorem wykonawczym Fabrice Leggeri o roli agencji w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
   „Frontex stał się ważnym podmiotem w egzekwowaniu prawa na poziomie europejskim. Monitorowanie granic zewnętrznych i kontrola bezpieczeństwa są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w obrębie strefy Schengen i całej Unii Europejskiej” - powiedział Leggeri.
   W pierwszym roku funkcjonowania w ramach wzmocnionego mandatu Frontex stał się pełnoprawnym podmiotem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, z rozszerzonym zakresem działań i nowymi obowiązkami. Zebranymi przez siebie na wszystkich polach działalności danymi wywiadowczymi agencja dzieli się z władzami krajowymi i Europolem. W przyszłości będzie dzielić te informacje także z Eurojust, co wynika z nowego mandatu agencji.
   Członkowie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozmieszczani przez Frontex na przejściach granicznych i w hotspotach mają dostęp do wielu baz danych UE, w tym systemu informacyjnego Schengen (SIS), który umożliwia im przeprowadzanie skutecznych kontroli granicznych. Pracujący na pierwszej linii, oddelegowani przez Frontex funkcjonariusze są przeszkoleni w zakresie wykrywania potencjalnych bojowników i terrorystów na granicach zewnętrznych UE.
   Od marca 2016 r. agencja Frontex przekazała do Europolu informacje na temat kilku tysięcy osób podejrzewanych o transgraniczną działalność przestępczą. Funkcjonariusze uczestniczący w operacjach Fronteksu przyczynili się do aresztowania setek osób podejrzanych o przemyt ludzi i pomogli skonfiskować ponad 90 ton narkotyków.
   Frontex zwiększył swój wkład w prowadzone przez UE działania operacyjne na rzecz walki z przestępczością zorganizowaną w ramach platformy współpracy EMPACT (europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępstwami), skoncentrowane na zwalczaniu przemytu, handlu ludźmi, nadużyć w zakresie akcyzy i fałszowania dokumentów.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.