Relokacja osób ubiegających się o azyl, efektywność energetyczna budynków, jakość żywności, Nagroda Sacharowa  - tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Polityka azylowa/przesiedlenia
   W czwartek, 12 października, posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują ws. stworzenia wspólnej polityki w sprawie przesiedleń w celu zapewnienia zorganizowanych i bezpiecznych dróg wjazdu do Europy osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej. Propozycja ma na celu stworzenie wspólnych ram przyjmowania i przesiedlania osób, które zwróciły się o ochronę w jednym z państw członkowskich.
Efektywność energetyczna budynków
   Zgodnie z propozycjami, które zostaną poddane pod głosowanie w Komisji Przemysłu w środę, 11 października, do 2050 roku budynki w UE mają mieć wysoką efektywność energetyczną, a ich zasoby mają być zdekarbonizowane.
Glifosat
   W środę, 11 października, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje wysłuchanie publiczne na temat oceny ryzyka związanego z glifosatem (autoryzacja licencji na glifosat w UE wygasa w grudniu br.) w kontekście doniesień prasy o rzekomych próbach wpływania na procedurę przez pracowników Mosanto. Istnieją wątpliwości co do rakotwórczego działania glifosatu.
Jakość żywności
   W środę, 11 października, posłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego będą rozmawiać z przedstawicielami Komisji Europejskiej o jakości żywności w Unii Europejskiej, a w szczególności o przypadkach, w których w części państw członkowskich pod tą samą marką sprzedawane są produkty o niższej jakości.
Nagroda Sacharowa 2017
   We wtorek, 10 października, Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju wybiorą w głosowaniu finalistów Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. Wyróżnienie jest przyznawane każdego roku wybitnym aktywistom walczącym o prawa człowieka na całym świecie.
Europejska Nagroda Obywatelska
W środę, 11 października, w Brukseli odbędzie się ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.