W rezolucji przyjętej 4 października br., posłowie Parlamentu Europejskiego uzgodnili rekomendacje dla instytucji UE oraz państw członkowskich przed rozmowami klimatycznymi COP23, w Bonn w listopadzie. Wzywają w niej rządzących UE do wprowadzenia porozumienia w życie za pomocą unijnych przepisów oraz do wprowadzenia ambitniejszych celów klimatycznych i skuteczniejszych instrumentów politycznych.

   Ponieważ wszyscy uczestnicy konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu muszą przedstawić długoterminowe cele do 2020 roku, posłowie wzywają również Komisję do przygotowania, do 2018 roku, strategii zerowych emisji dla UE do 2050, której celem ma być utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C oraz wzmożone starania, aby wzrost temperatury nie przekroczył 1.5°C. Proces ten powinien rozpocząć się tak szybko jak to możliwe, uważają posłowie.
Decyzja USA jest krokiem wstecz, posłowie cieszą się jednak reakcji międzynarodowej
   Posłowie są rozczarowani decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o zamiarze wycofania się z Porozumienia Paryskiego, uważają to za krok wstecz, z zadowoleniem przyjmują natomiast międzynarodowe deklaracje o pełnym wprowadzeniu w życie tego porozumienia.
Finansowanie klimatu
   Posłowie wzywają do podjęcia konkretnych zobowiązań przez UE oraz na poziomie międzynarodowym, dotyczących zwiększenia funduszy. Podczas planowania inwestycji oraz pożyczek, należy brać pod uwagę cel zatrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C, włącznie z odchodzeniem od paliw kopalnych oraz wycofywaniem się z kredytów eksportowych, które stanowią zachęty finansowe do inwestycji w paliwa kopalne, uważają posłowie.
Globalne rynki emisji
   Posłowie z zadowoleniem obserwują globalny rozwój systemów handlu emisjami (ETS), z których aż 18 działa na czterech kontynentach. Zachęcają też Komisję Europejską do promowania powiązań między ETS UE a innymi rynkami emisji, w celu zmniejszenia ryzyka ucieczki emisji gazów cieplarnianych.
Spotkanie w Bonn
   Posłowie oczekują, że konferencja w Bonn przyczyni się do wyjaśnienia struktury „Dialogu Pomocniczego 2018”, którego celem jest oszacowanie działań rządów zmierzających w kierunku osiągnięcia celów długoterminowych.
Kolejne kroki
   Delegacja Parlamentu Europejskiego, pod przewodnictwem Przewodniczącej Parlamentarnej komisji ds. Klimatu Adiny-Ioany Vălean (EPP, RO) weźmie udział w Konferencji w Bonn, od 13 do 17 listopada.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.