Parlament Europejski zablokował 4 października propozycję Komisji wyłączającą niektóre chemikalia występujące w pestycydach z listy substancji zaburzających działanie układu hormonalnego. Posłowie uznali, że Komisja Europejska przekroczyła swoje uprawnienia, bo zaproponowała, by z listy kryteriów służących ocenie wpływu na system hormonalny nie brać pod uwagę niektórych substancji (na przykład pestycydów), które zostały stworzone właśnie po to, by zaburzać działanie układu endokrynnego.

Kolejne kroki
   Sprzeciw zgłoszony przez posłów Jytte Guteland i Basa Eickhouta, został przyjęty 389 głosami za, przy 235 glosach przeciw i 70 wstrzymujących, uzyskując większość absolutną potrzebną do zablokowania projektu. Komisja Europejska musi teraz przygotować nową propozycję uwzględniając zastrzeżenia Parlamentu.
Więcej na ten temat
   Zgodnie z unijnymi przepisami pestycydy lub substancje biobójcze nie mogą zaburzać działania układu hormonalnego (endokrynnego) innych gatunków niż te, wobec których zostały zastosowane. Aby zasadę tę stosować w praktyce, UE potrzebuje wykazu naukowych kryteriów pozwalających zidentyfikować substancje zaburzające system hormonalny.
   Propozycja Komisji dotyczy kryteriów określających właściwości substancji chemicznych powodujących takie zaburzenia. Identyfikacja tych kryteriów naukowych jest pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia obecności takich substancji i poprawy ochrony zdrowia obywateli.
   Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Komisja Europejska złamała prawo UE, nie publikując kryteriów określających substancje zaburzające działanie układu hormonalnego do końca 2013 roku. Posłowie wielokrotnie wzywali Unie Europejską do ograniczenia używania tego typu substancji.
   Raport ONZ/WHO uznał substancje zaburzające działanie układu hormonalnego za „zagrożenie globalne”, zwracając uwagę, między innymi, na schorzenia hormonalne u ludzi i zwierząt. Istnieją także dowody na negatywny wpływ takich substancji na zdolności reprodukcyjne (niepłodność, rak, zniekształcenia) oraz na funkcjonowanie tarczycy, mózgu, otyłość i przemianę materii.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.