Parlament Europejski nalega, by w negocjacjach o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE uwzględnić wyjątkową sytuację Irlandii, w tym kwestię procesu pokojowego w Irlandii Północnej. Między Irlandią Północną a Republiką Irlandii znajduje się około 275 przejść granicznych - dla porównania na całej wschodniej granicy Unii Europejskiej - od Finlandii po Grecję - działa 137 przejść granicznych. Wynik referendum z 2016 roku i perspektywa wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty oznacza, że wkrótce ta granica może stać się zewnętrzną granicą UE. To jedna z kluczowych kwestii, która musi zostać rozwiązana w toku negocjacji w sprawie Brexitu.

Łagodzenie skutków Brexitu dla Irlandii
   Zaraz po tym, jak Zjednoczone Królestwo zgłosiło zamiar wyjścia z UE, powołując się na artykuł 50. traktatu o Unii Europejskiej, Parlament Europejski wyraził swoje zaniepokojenie konsekwencjami, jakie Brexit może mieć dla Irlandii - zarówno północnej, jak i południowej części.
   Posłowie podkreślili, że „kluczowe jest zapewnienie pokoju i dotrzymanie wszystkich elementów porozumienia wielkopiątkowego”, które zostało zawarte w 1998 roku i przyjęte większością głosów w referendach, które odbyły się w obu częściach wyspy, kończąc trzy dekady konfliktu w Irlandii Północnej.
   Irlandia może być państwem członkowskim, które zostanie dotknięte skutkami Brexitu bardziej niż pozostałe. Parlament Europejski wezwał do wszelkich wysiłków, by zniwelować ten negatywny wpływ.
Nie dla "twardej granicy"
   W rezolucji przyjętej w kwietniu br., a także w rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie 3 października, posłowie podkreślają, że należy uniknąć powrotu do tzw. twardej granicy. Chociaż Irlandia i Wielka Brytania nie należą do strefy Schengen, to między obu państwami działa wspólny obszar podróżowania, a granicę przekraczają codziennie dziesiątki tysięcy osób.
„Nigdy nie pozwolimy, by Irlandia ucierpiała”
   Przemawiając do posłów do irlandzkiego parlamentu w Dublinie 21 września 2017 roku, koordynator Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu Guy Verhofstadt podkreślił, że „ta granica (między Republika Irlandii i Irlandią Północną - red.) spowodowała chaos, nienawiść i przemoc. Dlatego ograniczenie jej do linii na mapie było kluczowym osiągnięciem”. Verhofstadt dodał, że „nigdy nie pozwolimy, by Irlandia ucierpiała przez decyzję Brytyjczyków, by opuścić UE”.
   Chociaż Parlament Europejski nie bierze udziału w rokowaniach, to odegra kluczową rolę w procedurze, ponieważ umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE nie może wejść w życie bez jego zgody. Unia Europejska podkreśliła już, że chce znaczącego postępu w kluczowych dziedzinach (prawa obywateli, zobowiązania finansowe i sprawa Irlandii) zanim rozpoczną się rozmowy o przyszłych stosunkach UE i UK.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.