Na sesji plenarnej w Strasburgu posłowie odniosą się do postępu w negocjacjach ws. Brexit. Poza tym wśród tematów m.in. cyberprzestępczość i odwołane loty Ryanaira.

   We wtorek (03.10) posłowie przyjmą rezolucję poświęconą postępom w negocjacjach w sprawie Brexitu. Do tej pory odbyły się cztery rundy rozmów. Chociaż Parlament Europejski nie bierze udziału w rokowaniach, to odegra kluczową rolę w procedurze, ponieważ umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z IE nie może wejść w życie bez jego zgody. Unia Europejska podkreśliła już, że chce znaczącego postępu w kluczowych dziedzinach (prawa obywateli, zobowiązania finansowe i sprawa Irlandii) zanim rozpoczną się rozmowy o przyszłych stosunkach UE i UK.
   W porządku obrad sesji plenarnej m.in. utworzenie Prokuratury Europejskiej, która zajmie się dochodzeniami w sprawie przestępstw przeciwko budżetowi UE, cyberprzestępczość, prawa pasażerów, unijna polityka azylowa.
   Ponadto nominowani do Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli zostaną oficjalnie zaprezentowani komisjom parlamentarnym.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.