Pomoc sąsiednich państw w razie kryzysu, ochrona wrażliwych odbiorców, przejrzystość umów - to najważniejsze zapisy rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu, przyjętego przez PE.

   „To zupełnie inny poziom bezpieczeństwa. Już nie będziemy osamotnieni w razie kryzysu gazowego, jeśli ktoś odetnie np. rurociąg jamalski” - powiedział na konferencji prasowej w warszawskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego poseł-sprawozdawca i przewodniczący Komisji Energii PE Jerzy Buzek.
   Zgodnie z rozporządzeniem, kraje leżące wzdłuż linii głównego dostawcy gazu będą mogły wspólnie przygotowywać plany awaryjne na wypadek kryzysu i podejmować działania prewencyjne, jak np. budowę dodatkowych połączeń między krajami lub umożliwienie przepływu zwrotnego gazu.
   W rozporządzeniu określono też listę najbardziej wrażliwych odbiorców, dla których dostarczanie gazu będzie ograniczane w ostatniej kolejności. „To są gospodarstwa domowe, najważniejsze usługi socjalne i - niekiedy - elektrownie gazowe” - wyjaśnił Buzek.
   Zdaniem przewodniczącego Komisji Energii, największy opór w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej wywołały propozycje dotyczące kontroli umów na dostawy gazu. Mimo to, Parlamentowi udało się te zapisy przeforsować. „Na europejskim rynku nie mamy tych samych zasad konkurencji. Dlatego chcieliśmy, by można było sprawdzić jakie kontrakty są zawierane, czy są zgodne z zasadami europejskiego prawa” - mówi Buzek. Kontrakty - zarówno przyszłe, jak i te już zawarte - będzie kontrolować Komisja Europejska, zachowując ich poufność.
   Buzek podkreślił, że rozporządzenie zostało przyjęte dużą większością głosów: za głosowało 567 posłów, przeciw 101, 23 wstrzymało się od głosu.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.