Postęp dotyczący priorytetów UE nie był wystarczający, podczas dotychczasowych czterech rund negocjacji z Wielką Brytanią, stwierdzono w projekcie parlamentarnej rezolucji. Rada Europejska powinna uznać, że nie nastąpił „znaczący postęp” w negocjacjach, biorąc pod uwagę trzy zagadnienia najistotniejsze dla UE: ochronę praw obywateli UE oraz Wielkiej Brytanii, wyjaśnienie zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii w stosunku do UE oraz sprawę granicy pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną, chyba że piąta runda negocjacji przyniesie znaczący przełom, stwierdza projekt rezolucji zatwierdzony 28 września, przez Parlamentarną Konferencję Przewodniczących (Przewodniczący EP oraz liderzy grup politycznych).

   Projekt przygotowany przez parlamentarną grupę koordynatorów, zajmującą się Brexitem, będzie przedmiotem debaty oraz głosowania Parlamentu Europejskiego w przyszły wtorek.
   Przewodniczący PE Antonio Tajani powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy konstruktywne podejście brytyjskiej pani premier, podczas jej ostatniego przemówienia we Florencji. Ochrona praw obywateli jest dla Parlamentu najwyższym priorytetem. Porozumienie o wystąpieniu z UE powinno zawierać wszystkie prawa, które obywatele posiadali dotychczas, zgodnie z definicjami w konkretnych przepisach UE. Dodatkowe gwarancje przestrzegania prawa unijnego do czasu ostatecznego opuszczenia UE, są podstawą zapewniającą szybkie zakończenie pierwszej fazy negocjacji”.
   Parlamentarny koordynator ds. Brexitu Guy Verhofstadt dodał: „Podczas przemówienia we Florencji, 22 września, Premier May otworzyła drzwi prowadzące do postępów w negocjacjach, na przykład, na temat roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak chcielibyśmy, żeby rząd brytyjski był bardziej klarowny. Wciąż czekamy na odpowiedzi dotyczące takich spraw, jak: utrzymanie Irlandii Północnej w unii celnej lub w jaki sposób specjalne porozumienie mogłoby zapobiec stworzeniu twardej granicy. W sprawie ochrony praw obywateli, czekamy na konkretne odpowiedzi na propozycje przedstawione przez unijnych negocjatorów”.
Fakty
   Projekt rezolucji będzie przedmiotem poselskiej debaty w obecności Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera oraz czołowego negocjatora Michela Barnier, w przyszły wtorek. Przyjęta przez Parlament rezolucja będzie wkładem Parlamentu do dyskusji podczas Szczytu UE27, 20 października, w Brukseli, kiedy to głowy państw oceniać będą postępy w negocjacjach na temat Brexitu. Każde porozumienie kończące negocjacje UE-Wielka Brytania, wymagać będzie poparcia Parlamentu Europejskiego.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.