Ochrona klimatu, energetyka, wykorzystanie węgla i energii odnawialnej oraz wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej - to tematy trzydniowej wizyty w Polsce posłów z Komisji ENVI.

   We wtorek, 26 września, po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, naukowcami i członkami organizacji pozarządowych, posłowie z Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zabrali głos w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej i postepowania w tej sprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. 
   „Orzeczenie Trybunału nie powinno być upolityczniane. Należy je po prostu wprowadzić w życie" - powiedział szef delegacji, poseł Alojz Peterle (EPL, SL). 
   Wcześniej delegacja komisji ENVI rozmawiała z polskimi organizacjami ekologicznymi, think-tankami, związkami zawodowymi i organizacjami przemysłu i Ministerstwem Energii na temat zanieczyszczeń powietrza, wykorzystania energii odnawialnej w Polsce i znaczeniu węgla w polskim miksie energetycznym. 
   Posłowie odwiedzili także instalację do produkcji biogazu w Tończy oraz system fotowoltaicznej elewacji na Politechnice Warszawskiej. 
   W Sejmie eurodeputowani rozmawiali z członkami sejmowych komisji: do spraw Unii Europejskiej, Energii i Skarbu Państwa, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Nadzwyczajnej Podkomisji do spraw Polityki Energetycznej Unii Europejskiej.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.