Prezydent Andrzej Duda przedstawił długo oczekiwane projekty ustaw swojego autorstwa ws. Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Zaproponował także zmiany w konstytucji.

  Andrzej Duda poinformował, że w ustawach o KRS i SN przygotowanych przez niego, zostały zmienione te zapisy, dla których zawetował ustawy przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Oto najważniejsze propozycje prezydenta:
1. Skarga nadzwyczajna
   Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. „Skargi będą wnoszone za pośrednictwem prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka, 30 posłów i senatorów za sprawą marszałka Senatu i Sejmu” - tłumaczył prezydent. Jak podkreślił Andrzej Duda w swoim wystąpieniu jest to zmiana o „charakterze prospołecznym”.
2. Izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych
   Będzie to nowa izba w Sądzie Najwyższym. „Skargi nadzwyczajne będą wnosili obywatele, ale będzie podmiot pośredni, tzn. one będą wnoszone przez cały szereg podmiotów m.in. Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, prawo wniesienia skargi będzie mieć dwudziestu senatorów, trzydziestu posłów, odpowiednio poprzez marszałka Sejmu i Senatu, dlatego, że do posłów i senatorów zgłaszają się skrzywdzeniu ludzie” - podkreślił prezydent.
3. Izba Dyscyplinarna
   Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje także m.in. utworzenie w SN Izby Dyscyplinarnej. „To jest niezwykle ważne, żeby sprawy dyscyplinarne były załatwiane przez sądy, były załatwiane w sposób transparentny; odpowiednie przepisy dotyczące transparentności tych spraw także są w tym moim projekcie ustawy o SN zawarte” - powiedział Duda.
4. Stan spoczynku sędziów
   W projekcie znalazła się też propozycja, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat i możliwość wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. „Nie będzie takiej sytuacji, bo ja się z tym nie zgadzam, że wszyscy sędziowie SN jednego dnia są z Sądu de facto relegowani. To nie jest rozwiązanie, które ja, jako prezydent Rzeczypospolitej, mogłem zaakceptować” - powiedział.
5. Kandydaci do KRS
   W projekcie dot. KRS jest mechanizm zakładający, że jeśli w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów kandydatów do KRS, wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że podtrzymuje swój wcześniej przedstawiony postulat, by członkowie KRS wybierani spośród sędziów, byli wybierani przez Sejm właśnie większością 3/5 głosów, tak by „nie był wybór jednej partii” i że taki przepis jest zawarty w projekcie nowelizacji.
6. Ławnicy do SN
   Andrzej Duda zapowiedział również wprowadzenie tzw. elementu społecznego, tj. ławników do SN przy rozpatrywaniu skarg nadzwyczajnych. Jak zaznaczył prezydent chodzi o to, aby „przedstawiciele społeczeństwa byli obecni i widzieli, w jaki sposób załatwia się sprawy dyscyplinarne”. „I żeby uczestniczyli w załatwianiu tych skarg nadzwyczajnych, kiedy to rzeczywiście chodzi o ludzi skrzywdzonych. Temu się trzeba bacznie przyglądać, więc ten czynnik społeczny, uważam jest tutaj potrzebny” - mówił.
Za: PAP, onet.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.