Budżet UE na 2018, Brexit, futbol i podatki – tym zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Budżet UE na 2018 rok
   W środę, 27 września, posłowie zagłosują nad budżetem Unii na 2018 rok. Posłowie chcą cofnięcia cięć dokonanych przez Radę (państwa członkowskie) i zwiększenia środków na programy badawcze i walkę z bezrobociem młodych.
   Aktualna sytuacja gospodarcza w UE oraz wdrożenie jednolitej polityki pieniężnej - to tematy spotkania posłów z prezesem Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghim w poniedziałek, 28 września.
Prokuratura Europejska
   W czwartek, 28 września, posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej. Ma ona być niezależnym organem Unii mającym uprawnienia (obwarowane warunkami) w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz wnoszenia i popierania oskarżeń dotyczących nadużyć i innych przestępstw na szkodę interesów finansowych UE. Prokuratura ma jednoczyć wysiłki krajowe i ogólnoeuropejskie, które podejmuje się w UE w celu ścigania nadużyć.
Football leaks
   We wtorek, 26 września, przedstawiciele FIFA, UEFA i stowarzyszenia agentów piłkarskich spotkają się z posłami ze specjalnej komisji ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania. W wysłuchaniu weźmie udział także jeden z dziennikarzy, który ujawnił aferę Football Leaks.
Brexit
   W czwartek, 28 września, przewodniczący PE oraz liderzy grup politycznych spotkają się, by w kontekście planowanej rezolucji PE przedyskutować negocjacje ws. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Parlament Europejski odegra kluczową rolę w procedurze, ponieważ umowa o wystąpieniu nie może wejść w życie bez jego zgody.
Relokacja osób ubiegających się o azyl
   W poniedziałek, 25 września, służby prawne Parlamentu Europejskiego przedstawią Komisji Wolności Obywatelskich orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, który 6 września br. oddalił skargi Słowacji i Węgier przeciwko tymczasowemu mechanizmowi obowiązkowej relokacji ubiegających się o azyl.
Turystyka
   W środę, 27 września, posłowie i eksperci będą rozmawiać w Parlamencie Europejskim o tym, jakie korzyści i wyzwania może przynieść rozwój turystyki. Konferencję otworzy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.
   W 2014 roku kraje Unii Europejskiej odwiedziły 582 mln turystów, a udział turystyki w unijnym PKB wyniósł ponad 5%. Chociaż sektor ten przynosi spore korzyści unijnej gospodarce, to rodzi też szereg wyzwań, powodując presję dla środowiska, lokalnych społeczności i niepewnych miejsc pracy spowodowanych konkurencją ze strony turystycznych potęg spoza UE.
   W ramach konferencji odbędą się trzy panele:
• Jak przyciągnąć więcej inwestycji, poprawić warunki dla biznesu i podnieść kwalifikacje.
• Innowacje w turystyce i gospodarka cyfrowa.
• Promocja Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.