Migracja i współpraca z Tunezją i Libią w zakresie kontroli granic, delegacja Komisji Ochrony Środowiska PE w Polsce, Irlandia i Brexit – tym m.in. zajmie się Parlament Europejski w tym tygodniu.

Migracja
   Od 18 do 21 września delegacja Komisji Wolności Obywatelskich będzie przebywała z wizytą w Tunezji - posłowie będą rozmawiać z władzami o współpracy UE z krajami regionu w kwestii migracji, kontroli granic (w tym poszukiwań i akcji ratunkowych), liberalizacji ruchu wizowego oraz o umowach o readmisji (odsyłaniu nielegalnych migrantów). Rozmowy będą dotyczyć także sytuacji w sąsiadującej z Tunezją Libii, w szczególności sytuacji w ośrodkach dla migrantów i praw człowieka.
Irlandia
   20 i 21 września koordynator PE ds. Brexitu Guy Verhofstadt złoży wizyty w Belfaście i Dublinie. W Belfaście Verhofstadt spotka się z politykami z Irlandii Północnej, a w Dublinie z premierem Irlandii oraz z kilkoma komisjami w irlandzkim parlamencie. Kwestia irlandzkiej granicy jest jednym z trzech głównych punktów negocjacji ws. Brexitu.
Współpraca z krajami Ameryki Południowej
   Od 18 do 21 września posłowie do Parlamentu Europejskiego spotkają się z posłami parlamentów krajowych w ramach 10. sesji plenarnej Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, która odbędzie się na Salwadorze. Wśród tematów m.in. przyszłość wielostronnego handlu, walka ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem, wahania cen żywności.
Wycinka w Puszczy Białowieskiej
   Od 18 do 20 września delegacja Komisji Ochrony Środowiska odwiedzi Polskę. Posłowie do PE spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przemysłu, związków zawodowych, rządu, w tym z przedstawicielami ministerstwa ochrony środowiska. Rozmowy będą dotyczyły spraw związanych z ochroną klimatu, energetyką, wykorzystaniem węgla i energii odnawialnej, ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza kwestią wycinki w Puszczy Białowieskiej.
Węgry
   Od 18 do 20 września Komisja Kontroli Budżetowej złoży wizytę na Węgrzech. Posłowie odwiedzą inwestycje finansowane ze środków UE i spotkają się z posłami do węgierskiego Parlamentu, organami kontrolnymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Komisja regularnie odbywa podobne wizyty w poszczególnych państwach członkowskich
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.