Orędzie o stanie UE, inicjatywa WIFI4EU, więcej funduszy na walkę z bezrobociem młodych - to główne tematy wrześniowej sesji plenarnej. Poniżej przedstawiamy podsumowanie minionego tygodnia w Parlamencie Europejskim.

   "Wiatr ponownie dmie w żagle Europy" - mówił Jean-Claude Juncker 13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej. Juncker przedstawił propozycje w kwestiach jak obrona, bezpieczeństwo, legalna migracja, handel międzynarodowy, równość społeczna, wzmocnienie zdolności budżetowych Unii Europejskiej i demokratycznego procesu decyzyjnego. Szef Komisji Europejskiej zaproponował także połączenie stanowisk przewodniczącego Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.
   Otwierając debatę, przewodniczący Tajani powiedział: „Jesteśmy przekonani, że Parlament Europejski może mieć decydujący wkład we wzrost Unii”.
Bezrobocie młodych
13 września Parlament Europejski poparł dodatkowe 500 mln euro na walkę z bezrobociem wśród młodych.
Eksport broni
13 września Parlament Europejski wezwał do zaostrzenia nadzoru nad eksportem broni z UE.
WIFI4EU
12 września Parlament Europejski poparł WIFI4EU, czyli inicjatywę, która ma promować darmowy dostęp do internetu w miejscach użyteczności publicznej.
Trzęsienie ziemi we Włoszech
13 września Parlament Europejski dał zielone światło dla 1,2 mld euro wsparcia dla Włoszech w ramach Europejskiego Funduszu Solidarności - to do tej pory największa jednorazowa pomoc przekazana z funduszu. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków trzęsień ziemi z 2016 i 2017 roku.
Nowa komisja specjalna
13 września Parlament zatwierdził skład komisji specjalnej do spraw badania przeszkód w skutecznej walce z terroryzmem. 14 września odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, która wybrała Nathalie Griesbeck (ALDE, Francja) na stanowisko przewodniczącej.
Bezpieczeństwo dostaw gazu
12 września Parlament Europejski przyjął nowe zasady, dzięki którym kraj UE stojący w obliczu nagłego niedoboru gazu będzie mógł uruchomić pomoc transgraniczną z państw sąsiednich. Unia Europejska importuje dwie trzecie zapotrzebowania na gaz ziemny, a jej głównymi dostawcami są Rosja, Norwegia i Algieria.
Ochrona lasów
Plany walki ze zmianą klimatu poprzez zwiększenie ilości CO2 pochłanianej przez lasy oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zostały poparte przez Parlament w środę. Lasy są kluczowe dla walki ze zmianą klimatu, bo m.in. pochłaniają CO2.
Dostępność usług dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do podstawowych produktów i usług, takich jak telefony, bankomaty, automaty biletowe, czy usługi bankowe. Projekt przepisów w tej sprawie Parlament przyjął 14 września. Na terenie UE mieszka ponad 80 mln osób niepełnosprawnych.
Polowania na wieloryby w Norwegii
12 września posłowie wezwali Norwegię do zaprzestania polowań na wieloryby, a UE do zapewnienia, że mięso wielorybów nie będzie transportowane przez unijne porty. Od 1986 roku, kiedy weszło w życie międzynarodowe memorandum zakazujące zabijania wielorybów - Norwegia zabiła ich ponad 13 tysięcy.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.