Uniwersytet Warszawski znalazł się w czwartej setce tzw. rankingu szanghajskiego. To najwyższe miejsce polskiej uczelni w jednym z najbardziej prestiżowych zestawień uniwersytetów z całego świata.

   Uniwersytet Warszawski awansował w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów wyższych uczelni na świecie. W Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. ranking szanghajski) zajmuje miejsce w czwartej setce, bliżej miejsca 300.
   W rankingu publikowanym od 2003 r. to najwyższa lokata UW, wcześniej był tak wysoko tylko w pierwszej edycji. W kolejnych znajdował się w piątej setce, w tym roku znalazła się tam inna polska uczelnia - Uniwersytet Jagielloński. Dokładne miejsca znane są tylko w pierwszej setce.
USA królują
   Co wpłynęło na awans UW? Jak pisze "Gazeta Stołeczna", to pierwsza od 20 lat polska publikacja w "Nature". Praca Przemysława Mroza, doktoranta z Obserwatorium Astronomicznego UW oraz m.in. dyrektora Obserwatorium prof. Andrzeja Udalskiego dotyczy niezwykłej gwiazdy nowej.
   Na czele rankingu - jak co roku - znalazł się Uniwersytet Harvarda. Na drugim miejscu Stanford, a na trzecim brytyjski Cambridge. Pierwsza dwudziestka rankingu to prawie same amerykańskie uczelnie (poza Cambridge wyjątkami są Oxford na 7. miejscu, University College London na 16. i Politechnika Federalna w Zurychu na 19.).
Laureaci Nobla, publikacje...
   Ranking tworzony jest na podstawie sześciu czynników. Są to: liczba absolwentów i członków kadry, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa (za rozwój w dziedzinie matematyki), liczba najczęściej cytowanych badaczy (wybranych przez agencję Reutera), liczba publikacji w magazynach "Nature" i "Science", liczba publikacji w wybranych indeksach cytowań. Ranking uwzględnia również stosunek osiągnięć do wielkości uczelni.
Przygotowane przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju zestawienie obejmuje ponad 1200 uczelni z całego świata, publikowanych jest pierwszych pięćset. Zdaniem krytyków, ranking faworyzuje uczelnie techniczne, nie doceniając nauk humanistycznych.
Za: Gazeta.pl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.